תנ"ך ספר יהושע פרק ד' | עם הרב אברהם אלקיים שיעור 4