מה הכי חשוב בפסח?

שלום יכנס מארח את הרב פנחסי: מה אומר לך פסח? לי לדוג' זה אומר: מצה + מצה + מצה + מצה. האם זו אמת המצוה?

שלום יכנס מארח את הרב פנחסי:
מה אומר לך פסח? לי לדוג' זה אומר: מצה + מצה + מצה + מצה
האם זו אמת המצוה?