יהלומים בין השיניים

חג הפסח הוא חג מיוחד מאוד, וזה מתבטא בין היתר במצות הפריכות שאנחנו מכרסמים במשך שבעה ימים תמימים ^ זה לא קל, אבל שווה!

בכל חג פסח אני שומע אותם: אנשים שמתלוננים על אכילת המצות. זה קצת קשה, לא הכי טעים, העיכול גם הוא לא קל, והחניכיים כבר נפצעו קצת מאכילת המצות. במוצאי החג תראו אותם צובאים על בתי המאפה, משתוקקים להכניס לפיהם בורקס, קראוסון או סתם לחמניה חמה המדיפה ניחוח משכר.

אף פעם לא הבנתי אותם, ואני חושב שלעולם גם לא אצליח להבין. נכון, לאכול מצות זאת משימה לא פשוטה. ביום הראשון הן דווקא מהוות גיוון נחמד, ובימים שלאחר מכן השפתיים קצת פצועות, והבטן קצת כואבת.

אבל… אבל זאת מצווה!

תחשבו על זה רגע, בכל פעם שאנחנו נמנעים מלאכול חמץ במשך חג הפסח, ובמקום זאת אוכלים מצה, אנחנו מקיימים מצווה חשובה מאוד. בליל הראשון של החג, ליל הסדר, המצווה היא מעצם אכילת המצה. בשאר ימות החג אין מצווה לאכול מצה, אבל אסור לאכול חמץ, ובכך שאנחנו אוכלים מצה במקום חמץ, אנחנו בעצם מצייתים לציווי שציווה אותנו הקדוש ברוך הוא.

מצווה!

אתם יודעים כמה שווה כל מצווה? אני לא יודע! חכמנו זיכרונם לברכה אמרו במסכת 'אבות': "שאי אתה יודע מתן שכרן של מצוות". אנחנו לא יודעים מה חשיבותה של כל מצווה, אבל אנחנו כן יודעים שכל מצווה היא חשובה מאין כמוה, על אחת כמה וכמה המצווה שלא לאכול חמץ בפסח – זו מצווה חשובה מאוד, ואנחנו יודעים זאת כי העונש של מי שכן אוכל חמץ חלילה, הוא חמור מאוד – "ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמיה".

אז לא רק שהמאמץ שווה את המצווה החשובה כל כך, אלא שהמאמץ דווקא מגדיל את המצווה. חכמנו זיכרונם לברכה אומרים "לפום צערא אגרא" – כלומר: כפי גודל המאמץ בקיום המצווה, כך גם גדול השכר שנקבל עליה.

יתירה מזאת, רבי יצחק לוריא, המכונה האריז"ל, שהיה גדול המקובלים בכל הדורות, קדוש נשגב ונפלא שהיה משוחח עם מלאכים ושכל המקובלים הם תלמידיו ותלמידי תלמידיו, אמר פעם לתלמידו רבי חיים ויטאל שזכה שהסיבה שבגינה זכה להגיע למדרגות גדולות כל כך ברוח הקודש, היה רגיל לשמוח מאוד בכל מצווה שקיים, שמחה על כך שזכה לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא.

אז השנה, כשהמצות תהיינה קצת קשות לעיכול, והשפתיים קצת יכאבו מהמצה הדקיקה, נשתדל לשמוח בקיום המצווה, ולא נחכה בכיליון עיניים לרגע בו יצא החג ונוכל לאכול חמץ.