מעשה מופלא שקרה בליל הסדר במלחמת השחרור

יהודה עצבה מתעד את הרב ישראל גליס בסיפור מופלא שהתרחש בירושלים בליל הסדר במלחמת השחרור. סיפור הצלה פלאית של חייל על ידי הגדה לפסח.