לכל אחד יש דלתות מזהב !

וכוונת הלב קובעת עד איפה יגיעו הדברים!

לבית המקדש  היו שערים רבים. לזמנים מיוחדים. אבל מכולם התפרסם השער המרכזי והמפואר  מכל שערי ההיכל: "השער העליון" המכונה גם: שערי ניקנור.. הוא היה עשוי מנחושת מאוד יקרה,  ורבי אליעזר בן יעקב , אמר על דלתות אלו כי היו עשויות בעבודה כל כך
משובחת ומזוקקת, שהיתה יותר יפה משל זהב.

הנדבן מאלכסנדריה
ניקנור היה נדבן יהודי מעשירי אלכסנדריה שבמצרים. געגועיו הרבים לבית המקדש ולתרומה נחשבת, הובילו אותו לבניית שתי דלתות ענק.
הוא רצה לתרום אותם לבית המקדש והאומנים המיוחדים סיימו את עבודתם לשביעות רצונו המלאה. ואיך העביר את הסחורה? דרך הים.

אז על מה הסערה?

באמצע ההפלגה איימה סערה בים על חייהם. רב החובל דרש מכל הנוסעים לדלל את המשקל שבאוניה. כל אחד השליך משלו. אבל מה היה
הכי כבד? הדלתות העוצמתיות. או-אז נגשו צוות מלחי האוניה וביחד תפסו דלת אחת והשליכו אותה לים. זעקת שבר פרצה מפיו של ניקנור. הוא היה מופתע ומזועזע כאחד. וכשהם התכוננו לקחת גם את הדלת השניה , נשכב עליה ניקנור והודיע בדמעות מחאה: "אם אתם מטילים גם את הדלת השניה למים – תזרקו גם אותי לים!!" בכך , הדף את הכוונה להשליך לים גם את הדלת השניה. חלפו הדקות הקשות והאניה התייצבה במסלולה.

הלב השבור והישועה
אבל ניקנור? הוא כבר היה שבור לב. לא יכול היה לשאת את אבדן הדלת האחת. ומה בעצם יעשו עם חצי שער? כשעגנה האניה בנמל יפו, התבונן ניקנור, ולא האמין למראה עיניו! "האם זה בהקיץ? או שאני הוזה?". מתחת לספינה בעבעה ועלתה גם הדלת השניה. זו אשר הושלכה לים.  בשמחה עצומה  נטל את השערים המקסימים, והעלה אותם לירושלים. שם, הועמדו הדלתות בפתח ההיכל ומעתה שימשו כשער ראשי .

כוונת הלב קובעת עד איפה יגיעו הדברים! 

הסיפור המדהים של ניקנור והדלתות, הם סמל ומופת לכל פעולה שלנו. מסתבר שכוונת הלב היא הקובעת. ואם יש לנו רצון ויש לנו מעשים בהתאם, הפעולה הזו תושלם ביתר שאת. בניגוד לחוק מרפי שטוען שכל מה שיכול להשתבש  – ישתבש, התורה מלמדת אותנו את החוק האמיתי של המעשים הטובים: מה שהתאמצת והתכוונת לטובה – זה ישלים את פעולתו לטובה.  הטוב לא מתנדף לעולם. אלא מתעצם עוד ועוד.

את הדלתות האלו לא צריך לצפות בזהב, כי הן יפות מזהב!.
את כל הדלתות של בית המקדש ציפו בזהב. אבל את דלתות ניקנור השאירו במתכונתם. כפי שהוא שקד עליהם. למה? מפני שנעשה בהם נס.
ולא עוד, אלא שחכמינו העידו . שגם אחרי שנים כשהדלתות הצהיבו עוד, הם נעשו רק יותר יפות ויותר זוהרות. והיו יפים בהרבה מכל זהב שבעולם!! ככה זה, כשהתרומה היא מכל הלב, היא מגיעה למקומות הכי גבוהים שראויים לה.

השבת קוראים את פרשת תרומה. העם מביא את נדבותיו כדי להקים את הבית הכי מרכזי ומדובר בעולם: בית המקדש. אבל את זה נותנים עם כנפים. לא באילוץ. אלא בשמחה. מתוך  ההבנה שמי שנותן בעצם מתרומם. תרומה – מלשון התרוממות.  זו ההארה של השבת המיוחדת הזו. וכשנותנים עם הנשמה והלב, נבנים דברים מלאים לב ונשמה. אז אפילו אם נותנים רק מחצית השקל אפשר לבנות מזה  בית מקדש מופלא .