תפילה לפני לקיחת תרופה

תפילה חשובה לרפואה לפני לקיחת תרופה

לפני כל הסגולות לרפואה כדאי לדעת את מה שמוזכר בהלכה, לומר לפני כל לקיחת תרופה: "יהי רצון שיהיה עסק זה לי לרפואה שלמה כי רופא חינם אתה".

תפילה היא הסגולה הטובה ביותר..