סגולה לבנים תלמידי חכמים

לכוון בתפילה במקומות הבאים:
ב'והערב נא' שבברכת התורה.
בברכת 'אהבה רבה'.
בבקשה ' למען לא ניגע לריק' שב'ובא לציון'.
בשבת ב'יקום פורקן'.