לפני מבחן? סגולה בדוקה להצלחה

החפץ להצליח בעניינים שבינו לבין אחרים, כגון משפט, מבחן או פגישה חשובה, יאמר בכוונה רבה: "ה' הוא האלוקים אין עוד מלבדו". יסוד הדברים נמצא בספרו של רבי חיים מוולוז'ין זצ"ל.

הרבנית קנייבסקי היתה מחלקת דפים בהם מודפסים דבריו של רבי חיים.

הסגולה במלואה כאן>>>