לפני מבחן? סגולה בדוקה להצלחה

יש לכם מבחן? משפט או פגישה חשובה? סגולה בדוקה מהרבנית קנייבסקי ע״ה

החפץ להצליח בעניינים שבינו לבין אחרים, כגון משפט, מבחן או פגישה חשובה, יאמר בכוונה רבה: "ה' הוא האלוקים אין עוד מלבדו". יסוד הדברים נמצא בספרו של רבי חיים מוולוז'ין זצ"ל.

הרבנית קנייבסקי היתה מחלקת דפים בהם מודפסים דבריו של רבי חיים.

הסגולה במלואה כאן>>>