איך לעצור נר שבת מטפטף?

סגולה מעניינת שהיתה מספרת הרבנית קנייבסקי לעצירת נר מטפטף

(מתוך הספר בית אמי:) סבתא הרבנית קנייבסקי, היתה מספרת מבית אביה בקוסובה, כי כאשר נר השבת היה מטפטף על השולחן, נהגו לפתוח סידור ב'לכו נרננה', להניחו סמוך לנר כדי להזכיר ששבת היום, והנר היה פוסק מלטפטף.

סבתא עצמה היתה נוהגת כך. (סגולה זו כבר נזכרת בספרים קדומים. כמובא בספר 'מנחת שבת'.)