סגולה לשמחה

איך להיות שרוי בשמחה כל היום, שתיים מסגולותיה של הרבנית קנייבסקי

סגולה להיות שרוי בשמחה כל היום:

לומר שלוש פעמים את הפסוקים המופיעים בסידור לאחר אמירת תפילת 'עלינו לשבח': "אל תירא מפחד פתאום"… "עוצו עצה ותופר"… "ועד זקנה אני הוא"…

עצה נוספת שהיתה שגורה בפיה של אמא, לומר במוצאי שבת על שתיית משקה חם: "חמין במוצאי שבת מלוגמא".