סגולה נגד פחד

הרבנית קנייבסקי היתה מציעה לנשים שסיפרו כי הן סובלות מפחדים את עצתו של בעלה הרב חיים קנייבסקי שליט"א

סגולה נגד פחד, כגון לפני לידה וכיוצא בכך, לצייר באוויר אל מול העיניים את אותיות שם הוי"ה, ולומר "אין עוד מלבדו".