להפעיל תנור בישול על ידי שעון שבת

האם מותר להפעיל תנור בישול על ידי שעון שבת, כך שיתחיל לפעול במהלך השבת? אסור, מכיון שהדבר מהווה זלזול בכבוד השבת.גם בעל מאפייה שרוצה לחמם את התנור על ידי שעון שבת, כדי שבמוצאי שבת התנור יהיה חם כדי הצורך ויוכל להפעילו מיד, הדבר אסור משום זלזול בכבוד השבת. (על פי ספר "כשרות המאכלים", מאת הגאוןקרא עוד...

האם מותר להפעיל תנור בישול על ידי שעון שבת, כך שיתחיל לפעול במהלך השבת?

אסור, מכיון שהדבר מהווה זלזול בכבוד השבת.
גם בעל מאפייה שרוצה לחמם את התנור על ידי שעון שבת, כדי שבמוצאי שבת התנור יהיה חם כדי הצורך ויוכל להפעילו מיד, הדבר אסור משום זלזול בכבוד השבת.

(על פי ספר "כשרות המאכלים", מאת הגאון רבי אליהו פנחסי שליט"א)

שאלות ותשובות על הישיבה

שאל את הרב און ליין 

תשובות בעניני חגים ומועדים

ארגון "אחינו" הינו ארגון שמטרתו הינה סיוע לנערים המפלסים את דרכם בעולמה של היהדות. הארגון הציב לעצמו כמטרה לתת לנערים אלו את הכלים והאפשרויות להיחשף לעולמה של היהדות ולמצוא את מקומם בעולם זה.

הארגון מסייע לנערים באמצעותם של מאות פעילים הפזורים בכל הארץ אשר הינם בקשר אישי ויומיומי עם הנערים המעוניינים בכך. הפעילים לומדים בצוותא עם הנערים ומסייעים להם להשתלב בעולמה המרתק של היהדות.