אתר "נצור" ללימוד הלכות שמירת הלשון

באתר מוצגים כל יום בצורה מתומצתת שתי הלכות יומיות מתוך ה״חפץ חיים״, ובנוסף קטע מוסר יומי מספר ״שמירת הלשון״. ניתן להדפיס את ההלכות היומיות

 

 

למעבר לאתר "נצור", האתר ללימוד הלכות שמירת הלשון>>>

 

 

אודות האתר:

כולנו מודעים לחשיבות שמירת הלשון, ולקושי על שמירת הלשון הלכה למעשה. אחד הגורמים הגדולים לקושי הוא כמובן ההרגל ושגרת הלשון – אנחנו מדברים כל כך הרבה, ולא תמיד מודדים כל מילה שיוצאת מהפה. לכן תיקנו את הענין של 2 הלכות ביום, שע"י לימוד יומי גם יודעים את ההלכות וגם זה מעורר ומזכיר את הענין. בביקור של רגעים ספורים באתר ביום, אפשר ללמוד את ההלכות ולהשיג תועלת עצומה!
 
באתר מוצגים כל יום בצורה מתומצתת שתי הלכות יומיות מתוך ה"חפץ חיים", ובנוסף קטע מוסר יומי מספר "שמירת הלשון". ניתן להדפיס את ההלכות היומיות ולתלות על לוח המודעות (בין אם זה בחברה או בבניין, או כל לוח ציבורי אחר) ולזכות את הרבים.
חשוב לזכור לא לפספס את ההלכות של יום שישי ושבת (אז אנחנו לא בהכרח מול המחשב), מומלץ להדפיס את ההלכות הבאות וללמוד שתי הלכות ב*כל יום* בלי יוצא מן הכלל.

 
וכבר אמרו רבותינו: "כל השונה שתי הלכות בכל יום, מובטח שהוא בן העולם הבא".

שתי הלכות יומיות בשמירת הלשון מרבינו ישראל מאיר הכהן מראדין זצ