טבילת כלים – תבניות חד פעמיות

האם תבניות מתכת חד פעמיות צריכים טבילה? אין צורך לטבול אותן (שו"ת אגרות משה). ויש מחמירים להטבילן בלא ברכה (דעת הגר"ע יוסף, הגר"מ שטרנבוך ועוד).ולכן לכתחילה ראוי לקנות תבניות עם כשרות מהודרת, שכן ועדי הכשרות נוהגים לשכור את מפעל הייצור למשך זמן הייצור, וכך בודאי אין צורך לטבול את הכלים.(על פי ספר "כשרות המאכלים", מאתקרא עוד...

האם תבניות מתכת חד פעמיות צריכים טבילה?

אין צורך לטבול אותן (שו"ת אגרות משה). ויש מחמירים להטבילן בלא ברכה (דעת הגר"ע יוסף, הגר"מ שטרנבוך ועוד).
ולכן לכתחילה ראוי לקנות תבניות עם כשרות מהודרת, שכן ועדי הכשרות נוהגים לשכור את מפעל הייצור למשך זמן הייצור, וכך בודאי אין צורך לטבול את הכלים.
(על פי ספר "כשרות המאכלים", מאת הגאון רבי אליהו פנחסי שליט"א)

שאלות ותשובות על הישיבה

שאל את הרב און ליין 

תשובות בעניני חגים ומועדים

ארגון "אחינו" הינו ארגון שמטרתו הינה סיוע לנערים המפלסים את דרכם בעולמה של היהדות. הארגון הציב לעצמו כמטרה לתת לנערים אלו את הכלים והאפשרויות להיחשף לעולמה של היהדות ולמצוא את מקומם בעולם זה.

הארגון מסייע לנערים באמצעותם של מאות פעילים הפזורים בכל הארץ אשר הינם בקשר אישי ויומיומי עם הנערים המעוניינים בכך. הפעילים לומדים בצוותא עם הנערים ומסייעים להם להשתלב בעולמה המרתק של היהדות.