"מי ומי ההולכים" – לכולנו חלק בחיי היהדות

פרשת ״בא״ מאפשרת לנו לראות בבירור את השקפת העולם היהודית: איך נדע לעבוד את ד׳

איור: יואל וקסברגר – מלכות וקסברגר©

 

 

זה מול זה, משה מול פרעה. פרשת "בא" מאפשרת לנו לראות בבירור את השקפת העולם היהודית, ראש בראש מול זאת המצרית. לפעמים לא צריך פרשנים. הפסוקים פשוט מדברים בעד עצמם. לכן נביא הבוקר, קצר ולעניין, את שתי צורות החשיבה.
בפרשה פרעה מרשה לעם ישראל לצאת ממצרים, רק כדי לעבוד את האלוקים במדבר ולחזור. הוא שואל: "מי ומי ההולכים?" וגם אומר שהוא מרשה רק לקבוצה אחת ללכת: "לכו נא הגברים". והנה גרסת משה רבנו המלאה: "ויאמר משה: בנערינו ובזקנינו נלך, בבנינו ובבנותינו, בצאננו ובבקרנו, כי חג ה' לנו". לא צריך להתפלפל ולהסביר. צעירים וזקנים, גברים ונשים, וגם הרכוש הוא חלק מהחיים, מהתורה. כולם חלק מהסיפור. הכול חלק מהסיפור. איך כתב פעם הרב קוק? "תלחש לי סוד ההוויה כולה".

 

הוספת הסבר (הערת העורך):

 

פרעה רצה להמעיט ככל האפשר בעבודת ד': "רק הגברים", רק באופן כזה וכזה, אבל משה אומר לו: כולנו חלק מההוייה היהודית, נערינו, זקנינו, נשינו, טפינו, ואף רכושנו.

יש כאן גם מסר כללי ביהדות: דרכו של היצר הרע כשאין לו ברירה לנסות ולהמעיט "תעשה רק חלק מהמצווה, רק באופן מסויים ולא שלם, אבל התורה אומרת "לא כן", הילחם בו ולך על הקופה כולה. המצווה בשלמותה על כל פרטיה ודקדוקיה, היא הדבר האמיתי.