"מפחיד לא לחזור בתשובה"

איכשהו בחן המיוחד שלה – ההתקרבות לדרך של תורה, נראית מתוקה מתמיד.