רגע של מתיקות

התלבטתי איך לכתוב את הרעיון המורכב הזה, ואז אימא של הראל יהודה אהרונוב שלחה לי את מה שהוא כתב לילדי בית הספר שלו ("נאות מרגלית", פתח תקווה).

מתברר שיש שם בכל שבוע "מלאך שבת" שכותב דבר תורה ואז קורא אותו בפני כל ילדי כיתות א' עד ג'. אז הנה מה שהראל ניסח.

זה רעיון עמוק שפרשנים רבים מבחינים בו: פתאום, אחרי מכת ברד – פרעה סוף סוף זז קצת מהעמדה העיקשת שלו. משהו בלב נפתח. הסיבה היא שבמכה הזו משה נותן לו גם עצה טובה: להכניס פנימה את האדם והבהמה מבעוד מועד, כדי שלא ימותו. כלומר, בתוך העונש והדין, יש פתאום רחמים וחסד. קצת מתיקות בתוך המרירות. מתברר שאי אפשר להישאר אדישים לחסד קטן של הזולת, ואפילו פרעה משתנה ומכריז: "ה' הצדיק, ואני ועמי הרשעים". גם בתוך קטסטרופה אפשר למצוא נקודות טובות, ולמצוא דרך להיטיב טיפה עם הזולת. מה המסקנה הפרקטית? תקראו מה הראל כתב בסוף.

שבת שלום.