בחירה חופשית

במנה הראשונה של הסם או בסיגריה הראשונה יכולת הבחירה שלך אדירה. בפעם ה-100, אתה עדיין יכול לצאת מזה, אבל הבחירה החופשית הרבה יותר קטנה.

במנה הראשונה של הסם או בסיגריה הראשונה יכולת הבחירה שלך אדירה. בפעם ה-100, אתה עדיין יכול לצאת מזה, אבל הבחירה החופשית הרבה יותר קטנה.

 

אתם בטוחים שיש לכם בחירה חופשית?

זה אחד הנושאים המרכזיים והדרמטיים בחיים, לא רק לאורך יציאת מצרים.

בואו נתמקד לרגע, בקטנה, בלב של פרעה. האם פרעה מחליט לבד? למה נאמר שאלוקים "הכביד את ליבו"? יש לו בכלל בחירה חופשית?

אחד ההסברים שמצאו חן בעיניי הוא שהבחירה החופשית של פרעה הולכת ומצטמצמת. בהתחלה לכולנו יש בחירה חופשית, אבל אם אנחנו מתמידים לבחור ברע – מרחב התמרון הולך וקטן עם הזמן. אנחנו כבר כאילו "נאלצים" לבחור ברע. עבירה גוררת עבירה, כידוע. במנה הראשונה של הסם או בסיגריה הראשונה יכולת הבחירה שלך אדירה. בפעם ה-100, אתה עדיין יכול לצאת מזה, אבל הבחירה החופשית הרבה יותר קטנה.

המדרש אומר שאלוקים אמר לפרעה: "מלכתחילה אתה היית מכביד לבך, מכאן ואילך אני מוסיף על לבך". כלומר, זו ממש תוצאה טבעית של הבחירות הרעות של פרעה. הלב שלו הופך לאט לאט יותר אטום ומושחת וחסר רגישות. ככל שאנחנו מתרחקים מעדינות וממוסר, הם מתרחקים מאיתנו.
לדעתי אפשר להסתכל על המנגנון הזה גם מהצד השני, הפוזיטיבי: ככל שנתמיד לבחור בטוב, כך ייפתחו לנו מרחבי בחירה חדשים בצד החיובי.