לחזור לאל"ף-בי"ת של החינוך היהודי

"לחזור לאלף בית" – זו כותרת מאמר המערכת שפורסם בעיתון "הארץ" ביום פתיחת שנת הלימודים. "כל שנת לימודים חדשה, כמו זו המתחילה היום, מלווה בתחושה חגיגית ובדיון ציבורי על החינוך, וטוב הדבר; שכן מאז ומתמיד התיימרה הציוויליזציה העברית להעמיד את החינוך במרכז עינייניה. …וגם כיום מלווה כל פתיחת שנת לימודים לא רק בהתרגשותם של תלמידים והורים – אלא גם בהצהרות רמות ובתוכניות יומרניות של ראשי החינוך בארץ", כותב העיתון. יחד עם זאת, המציאות הוכיחה שבגלל תוחלתן הקצרה של ממשלות ישראל ותחלופתם המהירה של שרי חינוך הבאים מקטבים פוליטיים שונים – תכניות אלו נושאות אופי הפכפך, ולרוב הן מתפוגגות או מסתיימות בכישלון.

העיתון מתייחס לתוכניותיו של העומד משרד החינוך, גדעון סער מהליכוד, שר מוכשר ונמרץ, שהסתער על תפקידו בחשק רב כשבאמתחתו שפע תוכניות, במרכזן טיפוח התכנים ה"ערכיים", ועל כך נכתב במאמר: "לפני שמדברים על 'ערכים ציוניים' ו'דגשים לאומיים' – מוטב שמערכת החינוך תתמקד קודם כל באל"ף-בי"ת, פשוטו כמשמעו… כאשר בתי הספר בישראל פולטים מדי שנה בני נוער עילגים ונבערים, שגם אחרי תריסר שנות לימוד אינם מסוגלים להתבטא ברהיטות מינימלית, לכתוב משפט תקני, לאהוב את הקריאה ולהתמצא בידע אלמנטרי – יש צורך דחוף לחזור אל היסודות שמכבר: קריאה וכתיבה כהלכה, כללי דקדוק ותחביר, חשיבה רציונלית, סקרנות וידע. נדמה שמרוב דגשים, אינדוקטרינציות ועידוד מוטיבציות – כמעט שכחו מהי מטרתו של בית הספר מלכתחילה".

בדברים קצרים אלה, המבטאים למעשה את כשלונה של מערכת החינוך הממלכתית, בא העיתון לנמק את הצעתו "לחזור לאל"ף-בית", אך מן הראוי להדגיש, כי החסר המדאיג יותר בבתי הספר, ניכר בנתק המוחלט מן החינוך היהודי השורשי, ובענין זה מוטב "לחזור לאל"ף-בי"ת" של החינוך היהודי!

יש לחזור אל "תורה ציוה לנו משה, מורשה קהילת יעקב", שדרשו חז"ל "מורשה היא לכל ישראל מששת ימי בראשית", ולפיכך: "כל המונע הלכה מפי תלמיד, כאילו גזלו מנחלת אבותיו" (סנהדרין צ"א ב'), וכפי שפירש המהרש"א שם: "שלפי בריאותם וטבעם מששת ימי בראשית, מוכנים כל ישראל ללמוד תורה"!