האם אתה לוקח או נותן?

היום לפני 63 נפטר הרב אליהו דסלר, שכתב ועסק רבות בענייני אמונה ומוסר. בספרו המפורסם "מכתב מאליהו" הוא מנסח מבחן בסיסי ונוקב לאדם. לדבריו כל אחד צריך לבדוק את עצמו – האם הוא נוטל או נותן? וכך הוא כותב:

"כאשר ברא אלוקים את האדם, עשהו לנותן ולנוטל. כוח הנתינה הוא כוח עליון. הבורא מרחם ומיטיב ונותן מבלי לקבל דבר בתמורה, וככה עשה את האדם, ככתוב 'בצלם אלוקים עשה את האדם', כי יוכל לרחם ולהיטיב וליתן. אבל כוח הנטילה, הוא אשר יתאווה האדם למשוך אליו את כל הבא בתחומו. כוח זה יקראוהו בני האדם 'אהבת עצמו', והוא שורש כל הרעות.
כוח הנתינה הוא היסוד של כל המידות הטובות גם יחד. המתרגל לחשוב מייד כשהוא פוגש מישהו: 'במה אני יכול להיטיב עמו?' – יהיה בעל חסד, סבלן, נושא בעול עם חברו, נוח, מסתפק במועט (כי לעצמו אינו מבקש מאומה).
'הנוטל' הוא אשר שואל את עצמו מייד בפוגשו מישהו: 'איזה תועלת אוכל להפיק ממנו? כבוד? עצה? הלוואה? מתנה?'. והרגיל בגישה זו יהיה אוהב כסף, כבוד ורודף תענוגים. הוא יהיה בעל גאווה וכעסן (כי אינו סובל שלא יעשו לו רצונו), יקנא וישנא.
קו החיים הכולל כל המידות הטובות ביחד – הוא להיות נותן".