האדם יכול להתעלות לדרגת מלאך הדר עם בני תמותה

הרש״ר הירש מסביר את גודל מעלת משה רבינו ולמה התורה מספרת את ייחוסו באריכות:

הרב שמשון רפאל הירש נפטר היום לפני 128 שנים.

קשה להגזים בתרומה שלו ליהדות בדורנו. בתקופה שבה מנהיגים, גם דתיים, כושלים לעתים, הוא מזכיר לנו שכולנו, כולל כולם, בשר ודם.

הנה קטע קצר מהפירוש שלו לפרשת השבוע ("וארא"). הוא מסביר למה באמצע סיפור יציאת מצרים שכולו מלא נסים, התורה עוצרת ומפרטת פתאום את הייחוס המשפחתי של משה ושל אהרון:
"מיד בולטת לעין הפסקת הסיפור על ידי סדר היוחסין הנתקע לאמצעיתו. נודעת חשיבות יתירה לעריכת רשימה מדויקת של ייחוסם כדי להעיד בזאת לכל הדורות כי רגיל ואנושי הוא מקור מחצבתם.

גם בתקופה העתיקה קרה שאנשים, שהצטיינו כמיטיבי עמם, ניטלה מהם אחרי מותם דמותם האנושית ובגלל עלילות פאר 'אלוהיות' זכו למוצא 'אלוהי'. משה שלנו היה אדם, נשאר אדם, ולעולם לא יהיה כי אם אדם. הכל הכירו את הוריו והורי הוריו, דודיו ודודותיו, את כל ייחוסו ואת כל קרוביו. בשר ודם, כפוף לטבע האדם על ליקוייו וחולשותיו, איש ככל יתר האנשים. עדות זו נועדה לבטל מראש ולתמיד כל האלהה מוטעית".

אז מצד אחד לומדים מכאן שכולנו בני אדם (בניגוד לאמונות שהופכות ילוד-אישה לאלוקים), אבל מצד שני – רואים ממשה ומאהרון לאיזו דרגה יכול בן אנוש להתאמץ ולהגיע.