הסתר פנים

צילום: shutterstock.

האמונה בה' מקנה לחיים תכליתיות, תקווה ומשמעות. עם זאת, קיים בעולם "הסתר פנים" שבלעדיו היתה נשללת מאיתנו הבחירה החופשית כנאמר " והסתרתי פני מהם " (דברים ל"א, י"ז).

חוסר בהירות ואי יכולת להבין את המאורעות, נקראים "הסתר פנים". במצב זה, במקום לראות את ידה המכוונת של ההשגחה העליונה הניצבת מאחורי המאורעות, צפה ועולה המחשבה שמא ח"ו עזב אותנו ה'. האדם מטבעו מעוניין להסביר שלכל פרט יש סיבה. לכן, אדם שאינו מבין את תכלית סבלו, הסבל קשה לו שבעתיים.

הבנת הסבל מעניקה לאדם כוחות מחודשים המאפשרים לו להתגבר על צרותיו. אדם יהיה מוכן לעבור ניתוח מסובך ומסוכן, אם הוא ישתכנע שהדבר נעשה לטובתו. תלמיד יהיה מוכן לקבל עונש, אם הוא יחוש שהעונש אינו שרירותי. לעומת זאת, כאשר האדם סבור שכל מה שמתרחש הוא מקרי וחסר תכלית, הוא עלול להתייאש.

רופא ווינאי ידוע ששהה באושוויץ במשך כשלש שנים, נשאל לאחר המלחמה, מדוע בין האסירים אשר שמשו בתפקיד "קאפו" בגיא ההריגה, לא היה אפילו רב אחד? מה היה סוד חסינותם של אותם אנשים, בו בזמן שאנשים משכילים אחרים שיתפו פעולה עם הנאצים בנסיונם להוותר בחיים? ענה להם אותו רופא: אדם אשר רואה תכלית בכל מה שקורה לו, אינו מאבד את צלם האלקים. הוא יבכה, הוא יכאב, הוא יצעק, אולם הוא לא יתייאש.

לעתים נדמה לנו שאילו היינו רואים בחוש את ידו הגדולה של ה', היו חיינו קלים יותר. נדמה לנו שאילו היתה הנהגת ה' גלויה, וכל חוטא היה נענש מיד לאחר חטאו, היו אמונתנו והשקפתנו בהירות יותר. אולם הדבר אינו אפשרי מכמה סיבות. אם השגחת ה' היתה נראית תמיד, היתה התביעה על האדם גדולה מאד, למעלה מהיכולת האנושית.

נוסף לכך, מטרתנו בעולם היא לבחור בטוב ולברוח מפני הרע. הבחירה היא יסוד חיינו. האדם נברא בעולם הזה למען הבחירה – כדי שעל אף המצב השקול ושתי האפשרויות הניצבות לפניו, הוא יבחר בטוב. " ובחרת בחיים " הוא המוטו של חיינו.

אילו היינו רואים את הנהגת ה' באופן מוחשי, היתה נמנעת מאיתנו הבחירה, ועבודת ה' היתה נעשית כמתוך כפיה. הידיעה הבהירה היתה מאלצת את האדם לפעול כפי שהוא מצווה על ידי ה', ולא היה נותר רצון כלשהו להמרות את פי ה'.

לכן, עלינו להחדיר ללבנו את הידיעה שדוקא חוסר הבהירות הוא המקנה לחיינו את מימד הבחירה, והוא המאזן את העבודה הרוחנית בעולמנו.

[מתוך אתר ערכים]