האם זו תורה וזה שכרה?!

רוצה לחזור בתשובה. אני היום חילוני. הכול ריק ואין תוכן לכלום. הענין הוא שאני עובר תקופה מאוד קשה הן מבחינה נפשית ומבחינה עיסקית. זה לא שאין לי ידע הוא מושג ביהדות, פשוט קשה לקיים את המצות כי אני קצת מאוכזב; האם זו תורה וזה שכרה?! כל חיי היו נתינה לשם שמים מגידול יתומים ועד לבריתות ליהודים.קרא עוד...

רוצה לחזור בתשובה. אני היום חילוני. הכול ריק ואין תוכן לכלום. הענין הוא שאני עובר תקופה מאוד קשה הן מבחינה נפשית ומבחינה עיסקית. זה לא שאין לי ידע הוא מושג ביהדות, פשוט קשה לקיים את המצות כי אני קצת מאוכזב; האם זו תורה וזה שכרה?! כל חיי היו נתינה לשם שמים מגידול יתומים ועד לבריתות ליהודים. שמרתי בעבר שבת למרות שזה לא התאים לאשתי ולמשפחתה. איבדתי 5 בני משפחה שניפטרו ולקינוח חליתי והעסק שלי במשבר מאוד גדול ואני חווה תקופה של דאגות פחדים והבריאות נפגעת אשמח לעזרה

שלום רב!
 
קראתי את דברייך והדברים באמת כואבים, אך וודאי שיש תקווה גדולה שבעזרת השם החיים שלך יחזרו להיות חיים טובים ושמחים.
 
אומר לך את האמת, כשאתה כותב שהיום אתה לא שומר שבת וגם מצוות נוספות, זה מסביר מדוע עוברים עלייך כאלו ייסורים, שכן אתה אחד שיודע את האמת ויודע איך יהודי צריך להתנהג. יש לנו הרי אבא בשמים שנותן לנו הכל, אך הוא מצפה בתמורה שאנו נעשה את רצונו ונלך על פי התורה הקדושה.
 
אם בעבר, כשעדיין שמרת שבת, גם לא היה לך קל בחיים, זה חשבון אחר, אך כיום דבר ראשון צריכים לחזור בתשובה, לשמור שבת ולקיים את שאר המצוות, אחר כך אם יהיה צורך, אפשר יהיה לחשוב על עצות נוספות.
 
ה"חפץ חיים" זצ"ל, כשהיו באים אליו אנשים שלא שומרים שבת בשביל לבקש ממנו ברכה, הוא היה אומר להם שהוא לא יכול לברך אותם, משום שהשבת
היא "מקור הברכה", כמו שאומרים בפיוט "לכה דודי", ורק מהשבת ניתן לקבל ברכה, לכן אין בכוחו לברך את מי שלא שומר שבת.
 
לכן חשוב מאד שתחזור לשמור שבת ולקיים את שאר המצוות, ותאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא יראה את המאמץ שלך לעשות את רצונו,
וזה יעשה המון נחת רוח לפניו יתברך. תשתדל מאד גם ללמוד תורה, זה מאד חשוב. אם תצטרף לאיזה שיעור תורה קבוע, זה יהיה דבר מצויין. אין קץ לדברים הטובים שאדם זוכה אליהם בזכות לימוד תורה.
 
כשתזכה לשמור מצוות כבר תהיה עשיר גדול, משום שהדבר הכי חשוב בחיים אלו המצוות, רק המצוות הולכות איתנו לנצח ומועילות לנו לתמיד. הכסף ושאר הקניינים הגשמיים נשארים כאן בעולם לאחר ה"מאה ועשרים" ולא יוסיפו לנו כלום בחיים הנצחיים.
 
עוד חשוב מאד להתחזק באמונה, לחשוב הרבה מחשבות של אמונה עד שהאמונה תחדור עמוק ללב. זה יביא לך בעזרת השם שלווה, רוגע, ויכולת הרבה
יותר טובה להתמודד עם הדברים שעוברים עלייך.
 
אמונה זה אומר להאמין שהשם יתברך מנהיג אותנו וכל צעד ושעל, שאין דבר בעולם שלא בא ממנו יתברך וכל מה שהוא עושה לנו זה הכל אך ורק  לטובתנו. אפילו הדברים שנראים לנו מאד רעים, במבט רוחני הם מועילים לנו מאד, משום שהם מכפרים על החטאים שלנו ועל ידי כך נזכה לחיים נצחיים, שהם עיקר החיים, הרבה יותר טובים.  בעולם הבא נחוש הנאה ותענוג אין סופיים.
 
כתוב גם שבזכות הצער והייסורים שעוברים על האדם בעולם הזה, מקזזים לו הרבה מן הצער שהיה ראוי לבוא עליו בגיהנום, וזה רווח עצום שאי אפשר לתאר.
 
עוד צריך להאמין שכל מצוה שאנו זוכים לקיים לא נאבדת, ונקבל על כל מצוה המון שכר לעתיד לבוא. בעולם הזה לא רואים תמיד את השכר, לפעמים נגזר על האדם דווקא לעבור דברים קשים בחיים משום שזה לטובתו כאמור, אך בעולם הבא לא יהיה קץ לשכר הגדול שנקבל.
 
לסיכום, דבר ראשון אל תדאג, יש לך בהחלט מה לעשות לשיפור המצב, ובעזרת השם יהיה טוב. תתחזק באמונה, תתחזק בקיום מצוות, תתפלל לקדוש ברוך הוא שיעזור לך הן בחזרה בתשובה והן בשאר העניינים ותשתדל להיות בשמחה למרות הכל, להיות בשמחה משום שאבא שבשמים נמצא איתנו תמיד, דואג לנו, ומכוון את כל מה שקורה לנו בחיים אך ורק לטובתנו.
 
מכיוון שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו בכל מצב, אין מה לפחד משום דבר, וכפי שאומר דוד המלך עליו השלום בספר תהילים: "גם כי אלך בגיא צלמוות לא אירא רע כי אתה עמדי".
 
בברכת רפואה שלמה וכל הישועות 

שאלות ותשובות על הישיבה

שאל את הרב און ליין 

תשובות בעניני חגים ומועדים

ארגון "אחינו" הינו ארגון שמטרתו הינה סיוע לנערים המפלסים את דרכם בעולמה של היהדות. הארגון הציב לעצמו כמטרה לתת לנערים אלו את הכלים והאפשרויות להיחשף לעולמה של היהדות ולמצוא את מקומם בעולם זה.

הארגון מסייע לנערים באמצעותם של מאות פעילים הפזורים בכל הארץ אשר הינם בקשר אישי ויומיומי עם הנערים המעוניינים בכך. הפעילים לומדים בצוותא עם הנערים ומסייעים להם להשתלב בעולמה המרתק של היהדות.