למה אסור לי לנקום במי שפגע בי?

התורה מצווה עלינו ״לא תיקום ולא תיטור״, אבל למה? מה ההבדל בין נקמה לנטירה? אם מישהו מציק לי בקביעות, אסור לי להעמיד אותו במקום כדי שיפסיק לפגוע בי?

התורה הקדושה מצווה אותנו בספר 'ויקרא' (פרק י"ט, פסוק י"ח) "לֹא תִקֹּם וְלֹא תִטֹּר אֶת בְּנֵי עַמֶּךָ, וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ, אֲנִי ה".

בפסוק זה אנו מצווים בשלוש מצוות חשובות מאוד. שתיים מהן מצוות 'לא תעשה' שאוסרות עלינו לעשות פעולה כפי שנסביר בהמשך, והאחרת היא 'מצוות עשה' שמצווה עלינו לאהוב כל יהודי כמו שאנחנו אוהבים את עצמנו.

במסגרת המאמר הנוכחי בחרנו להתמקד בשתי המצוות הראשונות: 'לא תיקום', ו'לא תיטור' – שתיהן מצוות 'לא תעשה'.

אז לפני הכל כדאי שנבין מה ההבדל בין שתי המצוות הללו, מה היא נקמה, ומה היא נטירה.

חכמנו זיכרונם לברכה מסבירים את זה בתלמוד הבבלי: ראובן הקיש על דלתו של שמעון וביקש ממנו שישאיל לו את הפטיש שלו. שמעון מסרב. למחרת מגיע שמעון לראובן ומבקש ממנו שישאיל לו סכין יפנית.

לראובן יש שלוש אפשרויות להגיב לבקשתו של שמעון: 1) לסרב כמו ששמעון סירב אתמול להשאיל לו פטיש. 2) להשאיל לשמעון את הסכין, אבל להזכיר לו שאתמול הוא לא הסכים להשאיל את הפטיש: "למרות שאתה לא השאלת לי, אני כן משאיל לך". האפשרות השלישית היא שראובן יתגבר על הכעס והעלבון, יתעלה על עצמו וישאיל לשמעון את הפטיש בשמחה, בלי להזכיר לו את הסיפור שקרה אתמול.

באיזו משלושת האפשרויות צריך ראובן לבחור לדעתכם? אני בטוח שלכל אחד יש תשובה אחרת, אבל התורה הקדושה פוטרת אותנו מהצורך לבחור, היא כותבת לנו בפירוש כיצד אנחנו צריכים לנהוג.

האפשרות הראשונה שבה ראובן נוקם בשמעון ולא משאיל לו את הסכין זוהי נקמה – ועל זה אמרה התורה: "לא תיקום".

האפשרות השניה שבה ראובן משאיל לשמעון את הסכין ומזכיר לו שאתמול הוא עצמו סירב להשאיל לו פטיש, זוהי נטירה. הוא נוטר לו בלבו וזוכר את העלבון מאתמול – ועל זה אמרה התורה "לא תיטור".

הדרך בה צריך ראובן לנקוט על פי התורה היא הדרך השלישית כמובן: הוא צריך להשאיל לשמעון את הסכין, ולא להזכיר לו אפילו ברמז את מה שקרה אתמול.

קצת קשה, נכון?

בכלל לא! זה לא קשה אם אתה יודע ומאמין שהכל מאת הקדוש ברוך הוא. אם אתמול שמעון לא השאיל לך את הפטיש זה קרה בגלל שהקדוש ברוך הוא רצה שלא יהיה לך פטיש, או שתצטרך להתאמץ קצת יותר כדי למצוא אחד כזה. למה? אנחנו לא יודעים. לקדוש ברוך הוא יש את החשבונות שלו. ייתכן ששמעון לא נהג כשורה, הוא אולי עשה זאת ממניעים פסולים, ואולי אפילו יקבל על כך עונש משמים, אבל זה בינו לבין הקדוש ברוך הוא. אתה ואני לא קשורים לזה, כי אנחנו יודעים שאם הקדוש ברוך הוא היה רוצה שנמצא פטיש בקלות, הוא כבר היה מוצא דרך לדאוג שכך אכן יקרה.

אבל כשזה מגיע לחלק שלך בסיפור, כששמעון בא אליך ורוצה את הסכים היפנית, זה לא הזמן לומר לו "כנראה הקדוש ברוך הוא רוצה שתתאמץ יותר". אנחנו צריכים לעשות את החשבונות האלו רק לעצמנו. לא לזולתנו. כשזה מגיע אלינו אנחנו צריכים לשאול מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאתנו, ולא מה הם החשבונות שלו עם שמעון, ולכן אנחנו בודקים את ההוראות שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, ובהן כתוב במפורש "לא תיקום ולא תיטור" – נשאיל לו בשמחה את הסכין!

אבל מה קורה אם אותו שמעון מציק לנו בקביעות. הוא מפעיל מוזיקה בקולי קולות מדי לילה עד חצות הלילה. האם גם בכזה מקרה אסור לנו לעשות שום דבר כדי לעצור אותו? התשובה שלילית. אנחנו צריכים כמובן להעיר לו בנועם, להציע לו שישתמש באוזניות או שינמיך את הווליום, אבל אם זה לא עוזר והוא ממשיך בשלו, מותר לנו לנקוט בצעדים נגדיים כדי לעצור אותו. בכזה מקרה לא מדובר בנקמה ובנטירה, אלא בעמידה על זכויותינו. כמובן שהעמידה על הזכויות צריכה להיעשות בדרך המותרת על פי ההלכה, ותמיד כדאי להתייעץ עם רב לפני שנוקטים בפעולה כזו או אחרת. אם למשל נחליט להפעיל מוזיקה קולנית לפנות בוקר כדי להחזיר לשכן המרעיש, הדבר בוודאי יפגע בשכנים רבים אחרים, וזו כבר פעולה שאסור לעשות אותה רק כי יש לנו חשבון עם השכן.

כמו כן, במקרה שבו מישהו גרם לנו נזק כספי, אנחנו לא מחויבים לשבת בשקט ולהוריד את הראש. מותר לנו לפנות לבית הדין, ולתבוע אותו לדין תורה בדרישה שישלם על הנזק שגרם. זאת אינה נקמה, כי אם תביעת נזיקין לגיטימית המותרת על פי ההלכה. אבל אם נוסיף לגרום לו צער, להעליב אותו ולהשפיל אותו זו כבר בעיה של נקמה. אפשר ומותר לנהל נגדו משפט צדק, אבל להסתפק בתביעה הנזיקית מבלי להוסיף עליה תוספות של נקמה.

כאמור, מי שמשנן בלבו ובפיו את ההבנה וההכרה שכל מה שקורה לנו נגזר עלינו מלמעלה, יוכל לקיים את המצוות הללו בלי שום קושי.

"אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו בורא ומנהיג לכל הברואים, והוא לבדו עשה, עושה ויעשה לכל המעשים".