מה זאת חנוכה?

היום השמיני של חנוכה מכונה ׳זאת חנוכה׳. מדוע הוא מכונה כך? מה מיוחד ביום זה יותר משאר ימי החנוכה? ומה זה אומר לנו במישור המעשי?

ימי החנוכה ימים גדולים הם. ארון הספרים היהודי מספק לנו שפע של הסברים ורעיונות נפלאים על גדולתם ורוממותם של ימי החנוכה, על האור הגדול בו הם מאירים את נשמתו של היהודי, ועל העובדה שימים אלו הם זמן מיוחד בו כל אחד יכול להתקרב לבורא עולם ביתר שאת ובקלות רבה יותר מבשאר ימות השנה.

מבין שמונת ימי החנוכה מתבלט במיוחד היום השמיני והאחרון של חנוכה, המכונה בספרות התורנית 'זאת חנוכה'.

הכינוי 'זאת חנוכה' ניתן ליום השמיני בגלל הפסוקים הנקראים ביום זה בקריאת התורה שאנו קוראים בבית הכנסת בתפילת שחרית של 'זאת חנוכה'. מדובר בפרשת 'קרבנות הנשיאים', שהקריבו את קרבנותיהם בימים הראשונים להקמת משכן העדות בעת שבני ישראל הלכו במדבר בצאתם ממצרים. בסיכום שנים עשר הימים הללו, מגיעה התורה ונותנת לנו קטע סיכום שנפתח במילים "זאת חנוכת המזבח', ועל שמו של פסוק זה מכונה היום השמיני של חנוכה 'זאת חנוכה'.

הספרים הקדושים מתארים את גודל קדושתו של יום 'זאת חנוכה', ומבהירים שהוא גבוה ונעלה משאר ימי החנוכה, האור המאיר את נשמות ישראל ביום זה גדול יותר, והיכולת של יהודי להתקרב לקדוש ברוך הוא ביום זה חזקה יותר.

יתירה מזאת, בספרי החסידות והקבלה  נאמר ש'זאת חנוכה' הוא היום בו נחתם הדין של ראש השנה ויום הכיפורים באופן סופי ואחרון. 'זאת חנוכה' הוא כמו ערכאה אחרונה לערעורים על גזר הדין שנגזר עלינו בראש השנה. החכם עיניו בראשו, והוא דואג לשוב בתשובה ב'זאת חנוכה', לקבל על עצמו קבלות טובות ביום זה, ולנצל את 'זאת חנוכה' כדי לשפר עמדות לשנה הקרובה. להיטיב את גזר הדין שנגזר עליו בראש השנה.

ולסיום, בספרי החסידות העניקו למושג 'זאת חנוכה' פרשנות חדשה:

כל יהודי ירא שמים רוצה לשפר את מעשיו בחנוכה, ולנצל את הימים הנפלאים הללו כדי לחזק את הקשר שלו לבורא עולם, לשפר את מעשיו ולהפוך לאדם טוב יותר.

אבל ימי החנוכה עוברים והנה מגיע היום האחרון. עומד היהודי ועושה לעצמו חשבון נפש, הוא רואה שהתוכניות שלו להתקרב לקדוש ברוך הוא בחנוכה לא הגיעו לכדי מימוש. לבו נשבר בקרבו והוא אומר לעצמו "זאת חנוכה?", האם זה כל מה שהצלחתי לעשות בחנוכה? רק להדליק נרות ולאכול כמה סופגניות? "זאת חנוכה?", ככה אני נראה בסיומו של החג הקדוש הזה? איפה התרוממות הרוח? איפה ההתעלות שכל כך השתוקקתי אליה? היכן היא ההתקרבות לקדוש ברוך הוא?

זאת חנוכה?????

ואז אנו משיבים לו ואומרים לו: "זאת חנוכה!!!".

זאת חנוכה, עצם העובדה שהלב שלך נשבר כי אתה רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, זאת חנוכה! זה לבד היה שווה את כל החנוכה הקדוש הזה. זאת חנוכה, זו בדיוק המטרה של חנוכה, שתרגיש שאתה לא מספיק קרוב לקדוש ברוך הוא, שתרצה ותשתוקק להתקרב אליו עוד יותר, להתחזק בקיום המצוות ולימוד התורה. הרצון הזה חזק מכל דבר אחר. אם הוא מגיע מעומק הלב, הוא שווה יותר מכל הישג אחר.

ואז אנו מוסיפים ומצווים עליו: זאת חנוכה!

זה לא סתם זמן לשברון לב, זה חנוכה עכשיו, זה זמן לשמוח ולהתרומם. הלב שלך נשבר? טוב מאוד! כך, ורק כך יכול יהודי להתקרב לקדוש ברוך הוא. אבל אל תישאר עצוב ומדוכא. תזכור 'זאת חנוכה, שאתה עוד יכול לנצל את הזמן כדי להתרומם ולהתעלות. לנצל את שברון הלב הזה כדי לצאת מחנוכה כשאתה מחוזק ומחוסן יותר ברוחניות. לקבל על עצמך קבלה טובה שתתמיד בה לאורך זמן. זה בדיוק הרעיון של החנוכה.

ובשתי מילים: זאת חנוכה!!!