כשהלב שקוע בלימוד התורה, הגב כבר לא כואב

אהבת התורה של גדול הדור רבי יוסף שלום אלישיב זכר צדיק לברכה, שלא ויתר על שקידתו המופלאה גם כשגופו כבר בגד בו ומאור עיניו עזב אותו.

לפני שנים אחדות נפטר בירושלים גדול הדור, רבי יוסף שלום אלישיב זכר צדיק לברכה. הרב אלישיב היה גאון עצום, הידע התורני שלו היה בלתי נתפס, אבל אף פעם לא הספיק לו הידע שכבר רכש, ותמיד רצה לדעת עוד.

מספרים עליו, שלעת זקנתו סיפר פעם שמאז הוכתר כרב בישראל, הוא חושש לשכוח חלילה וחס את פרטי ההלכות השונות, ולכן מקפיד ללמוד מדי שנה את ארבעת חלקי ה'שולחן ערוך'. מדובר בהספק לימודי עצום. לימוד ארבעת חלקי השולחן ערוך עבור אדם מן השורה שלומד אותם באופן יסודי בפעם הראשונה, אמור להימשך בין 10 ל-20 שנה. גם מי שכבר למד את כל ארבעת חלקי השולחן ערוך ורוצה רק לחזור עליהם כדי לשמר אותם בזיכרון, הלימוד אמור לקחת מספר שנים.

אבל הרב אלישיב הצליח לעשות זאת מדי שנה, ולא רק בגלל שכלו החריף, אלא גם ובעיקר בגלל שקידתו העצומה. כמעט בכל שעות היממה הוא היה לומד. לארוחות היה מקדיש דקות בודדות, ובלילה היה ישן שעות מועטות. את כל יתר הזמן הקדיש ללימוד שאותו היה מפסיק רק כדי להתפלל שלוש תפילות ביום בבית הכנסת הסמוך לביתו. כמו כן היה מוסר שיעור יומי לקבוצת משתתפים, ולצערו הגדול הוא הפך למנהיג ציבורי מבלי שביקש זאת או רצה בכך, ועל כן היה צריך להקדיש זמן גם להשיב על השאלות הרבות שהופנו אליו בנושאים אלו.

שקידתו המופלאה של הרב לא נחלשה ולא נעלמה גם כשהגיע לגיל מתקדם מאוד. בהיותו בגיל 100, כשגופו כבר בגד בו, מאור עיניו נחלש מאוד והוא סבל משחיקה מתקדמת של גופו, היה הרב עוסק בתורה באותה שקדנות ובאותה התלהבות כמו שהיה עושה זאת בהיותו עלם צעיר בשנות העשרה לחייו.
מספר אחד מניניו של הרב, שפעם אחת בשנותיו האחרונות נשברה חוליה מרכזית בעמוד השדרה של הרב, והוא סבל ייסורים קשים. רופא שהגיע לבדוק אותו ציווה על הרב לשכב לכל אורך היממה במיטתו, והרשה לו להתיישב רק לפרקי זמן קצרים, כשעליו לשבת זקוף: "אם תתכופף אפילו מעט", אמר לו הרופא, "הכאבים יהיו בלתי נסבלים, והנזק עלול להיות בלתי הפיך".
הרב שמע את דברי הרופא ברוב קשב, והתכוון למלא אחר הוראותיו בקפדנות רבה. אבל עברו כמה שעות, והתשוקה שלו ללימוד התורה לא נתנה לו מנוח.
למרות הכאבים העזים ביקש הרב מהנין ששהה אתו באותה עת, שיסייע לו להתיישב על המיטה. הוא ביקש שיביא לו ספק לימוד קטן, כדי שיוכל להחזיק אותו בידיו מבלי שיצטרך להתכופף אל השולחן. עיניו של הרב כבדו מזוקן, אך בקושי הצליח לראות, ומנהגו היה להסיר את משקפיו ולהתכופף אל ספרי הלימוד שלו כשהוא מתאמץ בכל כוחו לקרוא את המילים הקדושות.

הפעם החליט הרב ללמוד עם ספר קטן, כדי שהוא יוכל לקרב את הספר לעיניו, ולא יצטרך להתכופף אל הספר. הוא החל ללמוד ובאותו הרגע נעלמו הכאבים כלא היו. כל כולו שקוע היה בלימוד התורה, ובתוך דקות אחדות כבר ישב הרב כפוף כשהגמרא מונחת על השלחן, ועיניו של הרב צמודות אליה.
נינו של הרב אלישיב לא התפלא. הוא כבר ידע היטב שעבור הסבא רבא שלו שום דבר לא מפריע ללימוד התורה. הקשיים והכאבים נעלמים ברגע כשהגמרא נפתחת, וחוזרים רק אחרי שעות ארוכות כשהרב נאלץ להפסיק בצער את לימודו כדי לנוח מעט.