הדלקת נרות לפני הברכה או אחריה?

האם מברכים לפני הדלקת נרות שבת או אחרי ההדלקה ? (למנהג עדות המזרח) 

שאלה:

האם מברכים לפני הדלקת נרות שבת או אחרי ההדלקה ? (למנהג עדות המזרח)


תשובה:

שלום רב
עדות המזרח נוהגים לברך על ההדלקה לפני ההדלקה,
בהצלחה רבה

ותא עם הנערים ומסייעים להם להשתלב בעולמה המרתק של היהדות.