חנוכה – לא רק סופגניות ולביבות

איך חוגגים את חג החנוכה כהלכתו? מתי מדליקים את הנרות? האם צריך דווקא נרות מסוג מסוים? כל מה שרציתם לדעת על הדלקת נרות חנוכה.

חנוכה הולך ומתקרב, וכדי שנדע לקבל אותו כראוי, כדאי שנרענן את ההלכות שחשוב לדעת כדי לקיים את מצוות הדלקת נרות חנוכה כהלכתה.

את מצוות הדלקת נרות חנוכה החל מהערב הראשון במשך שמונה לילות. מתחילים את החג ביום כ"ד כסלו בערב, שהרי ביהדות היום מתחיל מהלילה שלפניו, ואם כן כ"ד כסלו בערב זה כבר כ"ה כסלו.

·         את הנרות מדליקים בשקיעת החמה לפני מנהג הספרדים ובני עדות המזרח. בקרב האשכנזים יש שנוהגים להדליק את הנרות מעט מאוחר יותר, בצאת הכוכבים.

·         הנרות צריכים להיות גדולים מספיק כדי שידלקו עד חצי שעה אחרי צאת הכוכבים, לכן מי שיש לו נרות קטנים שדולקים רק חצי שעה, עדיף שימתין עד צאת הכוכבים. אם הוא ידליק אותם בשקיעת החמה, הנרות ייכבו בצאת הכוכבים ובכך הוא מפסיד את המצווה החשובה.

·         אם לא הצלחתם להגיע הביתה ולהדליק נרות בצאת הכוכבים או לפני כן, אפשר להדליק נרות גם לאחר מכן. אבל צריך שיהיה עוד מישהו שיראה את הנרות מלבד מי שמדליק את החנוכיה. אם זה בשעות הלילה המוקדמות כשאנשים עוד מתהלכים ברחוב, אפשר להדליק את הנרות ליד החלון, ואם זו שעת לילה מאוחרת אפשר להדליק גם בתוך הבית אם יש עוד בני משפחה שצופים בנרות. אם אתה נמצא לבד בבית, בשעת לילה מאוחרת, ואין מי שיראה את הנרות, יש להדליק את הנרות בלי לברך את הברכות.

·         אפשר להדליק נרות שעווה או שמן, פראפין או כל חומר אחר. כל עוד הלהבה תדלק בצורה טובה ותחזיק מעמד חצי שעה, אפשר להשתמש בנר או בשמן הזה.

·         עם זאת, הטוב ביותר הוא להדליק את הנרות עם שמן זית – כי הנס בבית המקדש אירע עם שמן זית.

·         בעיקרון מספיק להדליק נר אחד לכל המשפחה, גם בלילה השני או השלישי של חנוכה, ואפילו בלילה בשני מספיק להדליק נר אחד. עם זאת, כדי להדר במצווה אנחנו מדליקים בלילה הראשון נר אחד, בלילה השני שני נרות, בשלישי שלושה וכן הלאה, עד שבלילה השמיני מדליקים שמונה נרות.

·         הספרדים ובני עדות המזרח נוהגים שבכל משפחה מדליקים חנוכיה אחת בלבד. אבי המשפחה מדליק עבור כולם.

·         האשכנזים לעומת זאת נוהגים שכל אחד מהגברים בבית מדליק חנוכיה, כולל ילדים קטנים שכבר מסוגלים להדליק נרות מבלי להיכוות. נשים נשואות לא מדליקות כי הן נחשבות לגוף אחד עם הבעל שמדליק, והבנות הגדולות לא מדליקות בגלל הכבוד של האמא שאינה מדליקה וזה לא מכובד שהבת כן תדליק. ילדות קטנות יכולות להדליק נרות אם הן רוצות בכך.

·         בנוסף לנרות החנוכה מניחים גם נר אחד גבוה יותר משאר הנרות. נר זה נקרא 'שמש', והוא אינו נר חנוכה אלא נר שנועד לשמש אותנו לצורך תאורה וכדי להדליק את נרות החנוכה. אנו מדליקים 'שמש', כי אסור להשתמש בנרות החנוכה לשום צורך, והם נועדו רק כדי שנראה אותם ונזכור את הנס שעשה עמנו הקדוש ברוך הוא.

·         כשמסדרים את הנרות בחנוכיה מניחים את נרות החנוכה ימין ואת השמש משמאל. עם זאת, בחנוכיות רבות נקבע מקום השמש באמצע, כשארבעה נרות משני צדיו, ובמקרה כזה מניחים את הנר הראשון מימין לשמש ובלילה החמישי כבר ניצב אחד הנרות משמאל לשמש.

·         את הנרות צריך להדליק במקום שהוא גבוה משלוש טפחים מהקרקע (כ-26 סנטימטרים), ושלא יהיה יותר גבוה מעשרים אמה (כעשרה מטרים).

·         אם יש לכם בבית דלת שפונה לעבר הרחוב, מדליקים את הנרות על יד הדלת, בצד שכנגד המזוזה, כך שאחרי שנדליק את הנרות נוכל לעמוד בין החנוכיה למזוזה ונהיה מוקפים במצוות.

·         במקרה שהדלת אינה פונה לרחוב, עדיף להדליק את הנרות בחלון הפונה לרחוב, כי המצווה היא שנעשה 'פרסומא ניסא', שנפרסם את הנס ושכל מי שהולך ברחוב יראה את נרות החנוכה ויזכור שהקדוש ברוך הוא עשה לנו ניסים גדולים בימים ההם בזמן הזה.

·         חלון בקומה שלישית ומעלה בדרך כלל גבוה יותר מעשרים אמה מהרחוב, ולכן כבר אין יתרון בכך שאנחנו מדליקים בו את הנרות. בכזה מקרה אפשר להדליק את החנוכיה על יד דלת פנימית בתוך הבית, ואפילו על השולחן בסלון, במטבח או באחד החדרים האחרים.

·         חצי שעה לאחר הדלקת הנרות, נוהגות הנשים שלא לעשות מלאכה כמו כתיבה, תפירה, שטיפת הבית או הדחת כלים. עם זאת, מותר לטגן ולבשל מאכלים לצורך בני הבית היושבים ליד החנוכיה כי זה חלק מהעיסוק במצוות הדלקת הנרות.

·         בערב שבת, מדליקים קודם את נרות החנוכה ורק לאחר מכן את נרות השבת.

·         במוצאי שבת עושים קודם כל את טקס ההבדלה ורק לאחר מכן מדליקים את נרות החנוכה.

·         בשום מצב אסור להדליק נרות חנוכה או נרות שבת לאחר שכבר שקעה השמש ונכנסה השבת, כי המצוות הללו ככל שתהיינה חשובות, אינן מצדיקות חילול שבת שהוא חטא חמור מאוד כידוע.

·         חשוב מאוד לזכור: גם כשמדליקים נרות חנוכה ונרות שבת, יש לשמור על כללי הבטיחות. אסור להדליק אש על יד וילון או בסמוך למיטה. יש לוודא שהסביבה של הנרות נקייה מפיסות נייר או חומרים דליקים אחרים. צריך להזהיר את הילדים שוב ושוב שלא להתקרב לנרות ולא לשחק באש חלילה, ולהשתדל שלא לעזוב את הבית בזמן שהנרות דולקים, אלא אם כן הם מונחים במקום מוגן ובטוח שבו אין שום חשש שהדבר עלול לגרום לשרפה חלילה וחס.