עצור לפני שתברור

אחת המלאכות האסורות בשבת היא ׳מלאכת בורר׳. מכינים סלט חסה? חותכים בצל לסלט? מחפשים בגד להחלפה לתינוק? בואו ותראו איך לעשות זאת בלי להיכשל בחילול שבת.

רבים טועים לחשוב שאיסורי השבת תלויים בעבודה הפיזית הכרוכה בהם. לפי גישה מוטעית זו הם עלולים לחשוב שהאיסור לחרוש ולזרוע את השדה הוא איסור חמור מאוד, ולעומתו האיסור לכתוב רשימת מכולת על גבי פתק קטן יהיה איסור 'קטן' או 'לא חשוב' כל כך.

כאמור, מדובר בטעות. הלכות שבת מורכבות מ-39 'אבות מלאכות', שכל אחת מהן כוללת בתוכה הלכות שונות. האיסור של כל המלאכות הללו הוא שווה בחומרתו, אסור לכתוב אותיות בשבת בדיוק כמו שאסור לחרוש את השדה, ואסור לתפור כפתור שנשר מהחולצה בדיוק כמו שאסור לכבס ערימה של בגדים בתוך גיגית עם מים וסבון.

זאת, משום שהאיסור בשבת הוא לא 'לעבוד' אלא 'לעשות מלאכה'. כל מה שמוגדר כ'מלאכת שבת' אסור לעשות אותו גם אם לשם כך אין צורך בעבודה פיזית כלשהי.

אחד האיסורים הקיימים בשבת הוא 'איסור בורר'. מלאכת בורר היא אחת מ-39 אבות המלאכות האסורות בשבת, ובשונה מחרישה וזריעה שרוב האנשים לא נתקלים בהן בחיי היום יום, מלאכת בורר נמצאת אתנו בכל רגע, ומי שאינו מכיר את הלכותיה עלול להיכשל בחילול שבת עשרות פעמים מבלי שידע בכלל שעבר על איסור כלשהו.

לכן חשוב מאוד לדעת את ההלכות הללו ולזכור אותן היטב:

בשבת אסור להוציא "פסולת מתוך אוכל", כלומר להוציא מתוך תערובת של פריטים את מה שאנחנו לא רוצים בו מתוך מה שאנחנו כן רוצים בו.

לדוגמה: הגישו לפניך צלחת ובה גרעינית שחורים. בין הגרעינים מעורבות גם קליפות ריקות. אסור לקחת את הקליפות ולהוציא אותן מבין הגרעינים. מעשה מעין זה מהווה חילול שבת! אבל מותר לקחת את הגרעינים הטובים ולהעביר אותם לצלחת אחרת, כך שבצלחת הראשונה תישארנה רק הקליפות. זאת, בתנאי שאנחנו מתכוונים לאכול את הגרעינים הטובים מיד, ובוררים אותם ביד ולא בכלי.

שלושה כללים חייבים להתקיים כדי שיהיה מותר להפריד בין האוכל ובין הפסולת:

·         הכלל הראשון הוא להוציא את האוכל (הגרעינים) מתוך הפסולת (הקליפות), ולא את הפסולת (הקליפות) מתוך האוכל (הגרעינים).

·         הכלל השני הוא שנברור את הגרעינים הטובים מתוך הקליפות רק ביד ולא בעזרת כלי שמיועד לסינון או להפרדה הגרעינים מהקליפות.

·         הכלל השלישי הוא שנברור את הגרעינים רק בסמוך לאכילתם: אסור לברור את הגרעינים הטובים מתוך הפסולת, כדי להגיש אותם לפני האורחים רק בעוד מספר שעות. הברירה צריכה להתבצע בסמוך לזמן האכילה עצמה.

עוד יש לדעת, שבמקרה שבו אי אפשר לאכול את המאכל בלי לברור החוצה את הפסולת, כמו למשל ביצה קשה שאי אפשר להוציא אותה מהקליפה, וכדי לאכול אותה חייבים לקלף את הקליפה החוצה מהביצה – בכזה מקרה מותר לעשות הקילוף וזה לא נחשב להוצאת פסולת מתך האוכל אלא רק להסרת הפסולת שמפריעה לנו בדרך להגיע אל האוכל. אבל כאמור קילוף הביצה צריך להתבצע בסמוך לאכילתה.

עם זאת, במידה ואתם רוצים להגיש סלט ביצים בתוך סעודת השבת, מותר לקלף את הביצים זמן קצר לפני הסעודה, אפילו אם ברצונכם להגיש את הביצים בסוף הסעודה, ואפילו אם הסעודה תהיה ארוכה ותימשך שעתיים או יותר, בתנאי שהקילוף יתבצע זמן קצר לפני הסעודה.

עוד נקודה שחשוב לדעת: במאכל שהפסולת נמצאת בתוכו מטבעו, כמו עצמות שנמצאות בתוך דג ועדיין מחוברות אליו, אפשר לברור גם את עצמות הדג או העוף מתוך הבשר כדי לאכול את הבשר, אבל ראוי לעשות זאת בתוך הסעודה עצמה ממש לפני שאוכלים את הדג, ולא להוציא את העצמות מהדג לפני הארוחה.

עם זאת, במקרה של סלט חסה שהתערבו בו עלים מעט רקובים או מעופשים, אסור להוציא את העלים המעופשים מתוך העלים הטובים, אלא צריך להוציא את הטובים ולהשאיר את המעופשים בצלחת. זאת, משום שהעלים המעופשים אינם דומים לעצמות הדג שכך היא הדרך שלהן, שהן באות דבוקות ומעורבות עם בשר הדג. כך גם כשחותכים בצל ובו מעורבות חתיכות שאינן ראויות לאכילה, אין להוציא אותן החוצה מהחתיכות הטובות אלא להיפך – מוציאים את האוכל מתוך הפסולת ולא את הפסולת מתוך האוכל.

אגב, המונח 'פסולת' מתייחס לכל דבר שאנחנו לא מעוניינים בו כרגע, ואפילו אם הוא לא באמת פסולת. למשל אם יש לכם בצלחת סלט של מלפפונים ועגבניות ואתם רוצים לאכול רק את המלפפון, אין להוציא את העגבניה החוצה, אלא את המלפפון. אם תרצו לאכול את העגבניה, תצטרכו להוציא את העגבניה ולא את המלפפון.

הדין האמור נוהג לא רק בדברי מאכל, אלא בכל דבר אחר. אסור לברור בגדים מערימת כביסה: אתם מחפשים חולצה נקייה לתינוק והיא מונחת בערימה יחד עם , מכנסיים וגרביים, אסור להוציא החוצה מהערימה את המכנסיים והגרביים כדי להשאיר רק את החולצות. במקום זאת צריך להוציא החוצה את הגופיות ולהשתמש בהן. עם זאת, כשהבגדים האחרים מכסים את החולצות, מותר להזיז אותם הצידה, ובלבד שזה לא יתבצע באופן שבו אנו מחטטים בתוך ערימת הכביסה כדי לשלוף ממנה את הבגד שאנחנו מחפשים ובדרך אנחנו מוציאים ממנה גם מה שאנחנו לא רוצים כרגע.  

כך גם לגבי ספרים, צעצועים וחפצים מכל סוג שהוא. צריך להוציא את מה שאנחנו מעוניינים בו מתוך היתר, ולא להיפך.

 

דרכים שבהן מותר לברור פסולת מתוך אוכל:

אם יש לכם סלט מלפפון ועגבניה ואתם רוצים לאכול רק את המלפפון מותר להוציא את העגבניה לצלחת אחרת כדי לתת למישהו אחר לאכול אותה. אם יש לכם עלים מעופשים בחסה מותר להוציא אותם כדי לתת לארנבת או לחית מחמד אחרת שיש לכם. (יש לדעת שמותר להאכיל בשבת רק בעלי חיים שהם שלכם או שאתם אחראים עליהם. אסור להאכיל חיות בר או חיות של השכנים בשבת אם הם לא ביקשו ממכם לדאוג לבעלי החיים שלהם).

אם נפל לכלוך לתוך הסלט, מותר להוציא אותו בכף אם מוציאים אותו יחד עם מעט אוכל ולא מוציאים את הלכלוך לבדו. כך גם לגבי זבוב שנפל למרק או לכוס התה, מותר להוציא אותו בכף אם מוציאים אותו יחד עם מעט מהמרק או הכוס.

קילוף פירות וירקות: לפי דעת מרן הרב עובדיה יוסף מותר לקלף מלפפונים, גזרים וכדומה במקלף ירקות ואפילו זמן רב לפני הסעודה – כי לדעתו בירקות ופירות מסוג זה שבהן הקליפה דבוקה ממש לגוף הפרי וצריך לחתוך מעט מהפרי כדי להסיר את הקליפה, אין בזה בכלל איסור של 'בורר'. לעומת זאת במקרה של בננה או ביצה וכדומה – מותר לקלף רק כדי לאכול מיד.

ישנם רבנים הסוברים שגם בקילוף מלפפונים וכדומה יש איסור בורר, ולדעתם מותר לקלף רק עם סכין (לא עם מקלף) והקילוף צריך להתבצע בסמוך לסעודה. בני עדות המזרח יכולים לנהוג כשיטת הרב עובדיה יוסף ללא חשש, וראוי שאשכנזים יחמירו כשיטת הפוסקים האחרים בנושא זה.