כך ימחל לך הקדוש ברוך הוא על כל עוונותיך!

הפתרון המיוחד שכתבו חכמי התלמוד למי שטעה ועשה עבירות, אבל מתחרט ורוצה למחוק אותן מהרזומה שלו.

ישנו פתגם עממי השגור בפי הסבתות היהודיות, לפיו "חטאים, כביסה וכלים, אף פעם אינם נגמרים". הפתגם אולי אינו מדויק במאת האחוזים, אבל יש בו הרבה מן האמת, כי הכלים אחרי שטיפתם משמשים לארוחה נוספת, הבגדים אחרי הכיבוס, הייבוש, הגיהוץ והקיפול, משמשים שוב כדי להתלבש בהם וחוזרים אל סל הכביסה המלוכלכת, וגם מי שנפשו זכה ומזוככת, אחרי ששב בתשובה על כל עוונותיו וכיפר עליהם, עלול שוב לחטוא ולזהם את נשמתו בחטאים קטנים או גדולים.

אז מה עושים? חוזרים בתשובה שוב ושוב. חכמינו זכרונם לברכה אומרים "שוב יום אחד לפני מיתתך", והשאלה הידועה ששואלים כולם היא איך יכול האדם לדעת מתי הוא ימות? אלא התשובה גם היא מוכרת ומפורסמת שכל אדם צריך לחשוב בכל יום שאולי מחר הוא ימות ולכן עליו לטהר את נפשו מהחטאים של אתמול כדי שלא ימות חלילה כשהוא מטונף בחטאים ובעוונות.

אז איך חוזרים בתשובה?

יש כללים מאוד ברורים לכך: צריך קודם כל לעשות צעד של 'עזיבת החטא', כלומר להפסיק לחטוא. אם חטאת לדוגמה בעישון סיגריות בשבת קודש, השלב הראשון בחזרה בתשובה על החטא הזה הוא להפסיק לעשן סיגריות בשבת. לא ייתכן שנראה אדם המחזיק בידו סיגריה בוערת בשבת קודש, ונאמין לו שהוא שב בתשובה על החטא החמור הזה.

לאחר עזיבת החטא צריכה לבוא 'קבלה לעתיד'. עליך לקבל על עצמך בהחלטה גמורה שיותר לא תעשה את המעשה האסור, בשום אופן ובשום תנאי.

השלב הבא הוא 'חרטה'. לא רק להפסיק לעשן, אלא גם להתחרט על כך שעישנת. על כל סיגריה וסיגריה, על נשיפה ושאיפה של הסיגריה, בכל השבתות. להתחרט מעומק הלב עד כדי כך שהיית רוצה להחזיר את גלגל הזמן אחורנית, כדי שלא לעשות שוב את החטא הזה.

החלק הנוסף הוא 'וידוי דברים' – להתוודות לפני הקדוש ברוך הוא בפה מלא, לומר לו: "אבא יקר, אני מצטער שפגעתי בך, עברתי על תורתך ועל מצוותיך, ועישנתי סיגריה בשבת. אבא, אני מאוד מצטער על כך, מתחרט מעומק הלב, ומבקש שתסלח ותמחל לי על החטא הזה".

אבל על כל אלו ישנה תוספת נפלאה שמגלים לנו חכמי התלמוד במסכת 'ברכות' מהתלמוד הבבלי: "ואמר רבה בר חיננא סבא משמיה דרב: כל העושה דבר עבירה ומתבייש בו, מוחלין לו על כל עוונותיו, שנאמר 'למען תזכרי ובשת, ולא יהיה לך עוד פתחון פה מפני כלימתך, בכפרי לך לכל אשר עשית, נאום ה' אלוקים".

להתבייש! פשוט להרגיש בושה על החטא שעשינו. לעצור לרגע את מירוץ החיים, להתבונן על השמים המתפרשים על פני כל היקום, להתבונן מעט בגדולותו העצומה של הקדוש ברוך הוא שברא את כל העולם שאנחנו מכירים ועוד הרבה מעבר לכך. הוא ברא את השמש, את הירח, את המים ואת האדמה. הכל מעשה ידיו. הוא המציא את המכונה המשוכללת שנקראת 'אדם'. עיניים, פה אוזניים, מערכת עיכול וצופן גנטי לכל נברא אשר על פני האדמה. ואת כל אלו הוא עשה במאמר פיו, בלי שום מאמץ ובלי שום צורך להכין תוכניות הנדסיות. הוא ענק! הרבה מעבר למה שאנחנו מסוגלים להבין. הוא נתן לנו את כל הדברים הטובים שיש לנו ושהיו לנו אי פעם. אוכל, בגדים, הורים, חברים, שיניים, עיניים, אוזניים ואצבעות. הכל מאתו יתברך. הכל!!

ומול כזה בורא אדיר ורחום אנחנו מעזים לעשן סיגריה בשבת? את פיו של כזה אלוקים גדול ונורא אנחנו מסוגלים להמרות? איך אנחנו יכולים לחטוא לפניו בכאלו חטאים נמוכים ועלובים? וכל אותו הזמן בו עשינו את החטא – הוא ראה אותנו. הסתכל עלינו, תיעד את כל מה שעשינו.

איזו בושה!!

איזו כלימה!!

איזה לא נעים!!

המחשבה הזאת, אם היא באה ממקום אמיתי בעמקי הלב – מכפרת לנו על כל החטאים שלנו, והרי אנו שוב נקיים וזכים מכל חטא ומכל עוון. כעת, כל מה שנותר לנו הוא רק להמשיך ולשמור על הבושה הזאת, כדי שלא נחטא שוב חלילה, ואם נחטא נדע לשוב אליו מיד, לבקש את סליחתו ולהתבייש במעשים הלא טובים שלנו.