שמש, ירח וברכת הלבנה

בימים הקרובים נחזה בתופעת ה׳סופר מון׳ – הירח יהיה קרוב לכדור הארץ כפי שלא היה כבר עשרות שנים ^ בהזדמנות זו נדבר על מהותה של ברכת הלבנה, מה מברכים, למה ועל מה.

ביום שני י"ג חשוון, 14 בנובמבר 2016, תתרחש תופעת טבע נהדרת שכולנו נוכל להיות עדים לה: ה'סופר מון'.

מדובר בתופעה מוכרת ואף נפוצה למדי, במסגרתה נראה הירח המלא כשהוא קרוב לכדור הארץ יותר מהרגיל. כאמור מדובר בתופעה שכיחה למדי, אבל הפעם יהיה הירח קרוב מאוד גם ביחס ל'סופר מון' – הקרוב ביותר מאז 1948. רק בעוד 18 שנים נוכל לראות את הירח שוב כשהוא קרוב כל כך לכדור הארץ, ולכן מומלץ שלא להחמיץ את ההזדמנות כדי לחזות בירח מקרוב.

זו גם הזדמנות נהדרת לדבר על הירח, ועל הברכה המיוחדת שאנו מברכים עליו מדי חודש: 'ברכת הלבנה' בפי שמכנים אותה בני עדות המזרח או 'קידוש לבנה' כפי שהיא מכונה בפי האשכנזים.

בפרשת בראשית כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא ביום הרביעי את "שני המאורות הגדולים" – השמש והירח. מיד לאחר מכן כתוב שהוא ברא את "המאור הגדול לממשלת היום ואת המאור הקטן לממשלת הלילה".

השאלה הנשאלת מעצמה היא כמובן: האם היו אלו שני מאורות גדולים או שמאור אחד גדול והאחר קטן?

מסבירים חכמנו זיכרונם לברכה שבתחילה ברא הקדוש ברוך הוא את השמש והירח באותו הגודל, ושניהם היו מאירים באותה מידה. באה הלבנה (הירח) לפני הקדוש ברוך הוא והתלוננה: "אין שני מלכים משמשים בכתר אחד" – אי אפשר ששני המאורות יהיו באותו הגודל. אמר לה הקדוש ברוך הוא "לכי ומעטי את עצמך". תהיי את הקטנה והשמש תישאר גדולה. ומאז הפכה הלבנה קטנה יותר וגם איבדה את היכולת להאיר. במקום זאת השמש היא זו שמאירה והלבנה מחזירה אור רק בשעות הלילה.

מדי חודש עוברת הלבנה תהליך של הצטמקות. האור שלה הולך ונעלם עד שבסוף החודש אנחנו לא רואים אותה בכלל. עם תחילתו של החודש החדש מתחילה הלבנה לגדול ולהתרחב עד שבאמצע החודש היא מאירה בעיגול גדול ויפה, ומיד לאחר מכן מתחילה להצטמק מחדש עד שבסוף החודש לא רואים אותה בכלל.

הוסיפו חכמנו זיכרונם לברכה וגילו לנו שבעולם הבא תאיר הלבנה כמו הלבנה, כפי שהיה בשעה ששני המאורות הגדולים נבראו בששת ימי בראשית.

מדי חודש, לאחר שהלבנה מתחדשת ושוב רואים אותה, אנו יוצאים אל מתחת כיפת השמים, מביטים לעבר הלבנה ומברכים את 'ברכת הלבנה'. זוהי ברכה בה אנו מודים לקדוש ברוך הוא שנתן לנו את השמש והירח להאיר לנו, לאפשר לנו להבדיל בין יום ולילה, ולתת לנו דרך לנהל לוח שנה מסודר. כידוע השנים והחודשים נמדדות לפי סדר מהלך החמה והלבנה.

אבל בברכת הלבנה טמון גם סוד נוסף, אנו מתפללים לקדוש ברוך הוא שיחיש וימהר את גאולתנו, ויחזיר אותנו לגדולתנו בבניין בית המקדש במהרה בימנו. אנו מתפללים גם על הלבנה שתשוב ותתחדש כפי שהיתה בתחילת בריאתה, כי העולם יהיה מתוקן כנדרש רק לאחר חידוש הלבנה והחזרתה לתפארתה מאז ימי קדם.

ואם אנו מדברים כבר על מאורות השמים, זה המקום להזכיר שכמו 'ברכת הלבנה', אנו מברכים גם את 'ברכת החמה'. אלא שבשונה מברכת הלבנה שאנו מברכים מדי חודש, את ברכת החמה מברכים רק פעם ב-28 שנים, כי זה משך הזמן של מחזור השמש, אחת ל-28 שנים היא שבה ומאירה באותה נקודה שבה היתה בבריאת העולם, בבוקרו של יום רביעי בחודש ניסן. הפעם האחרונה בה בירכנו את ברכת החמה היתה בשנת תשס"ט – לפני כשמונה שנים. הפעם הבאה תהיה רק בשנת תשצ"ז, בעוד כעשרים שנה. עד אז נקפיד לברך מדי חודש את ברכת הלבנה.