מהו מנהג התשליך

תשליך זוהי תפילה הנאמרת ביום הראשון של ראש השנה, ליד נהר או כל מקור מים אחר

  1. תשליך זוהי תפילה הנאמרת ביום הראשון של ראש השנה, ליד נהר או כל מקור מים אחר, שמה של התפילה נלקח מהפסוק המופיע בה "ישוב ירחמנו….ותשליך במצולות ים כל חטאתם" ועיקר משמעותה, שנשליך מאתנו את החטאים אל מקום שיעלמו, וכך נחזור בתשובה. תפילה זו מופיעה בסדר התפילות לראש השנה הנמצא במחזור.
  2. מקור המנהג: הוא בדברי המהרי"ל שהיה מגדולי אשכנז והזכיר מנהג זה, בהמשך נהגו בו גם קהילות הספרדים וכן רבי חיים ויטל שהיה מגדולי המקובלים, שיבח מנהג זה.
  3. זמן אמירת התשליך הוא ביום הראשון של ראש השנה לאחר תפילת המנחה, אך לפני שקיעת השמש, (בשנה שראש השנה מתחיל בשבת, נוהגים ללכת ביום השני). בחלק מקהילות החסידים נוהגים ללכת לתשליך באחד הימים שבין ראש השנה ליום כיפור הנקראים "עשרת ימי תשובה" ולא בראש השנה עצמו.
  4. מיקום התפילה וטעמו: נוהגים לומר תפילה זו ליד נהר או באר מים ועדיף שיהיו בו דגים, אך ניתן לומר גם ליד ברז מים פתוח, או אפילו קערה עם מים, (במיוחד אם ע"י כך יצא חילול החג ח"ו בנסיעה או בהליכה מחוץ לתחום שבת, או בטילטול). אחד מהטעמים לאמירתו ליד המים הוא להזכיר את אברהם אבינו, כשהלך (בראש השנה) לעקוד את יצחק בנו ומספרים חכמינו ז"ל שהשטן חסם את דרכו בנהר עמוק, וכשהמים הגיעו עד צוארו, התפלל לקב"ה והושיעו, וע"י תפילתנו אנו מזכירים את מסירותו של אברהם אבינו, לקיים את מצוות הבורא, אחד מהטעמים להעדיף כשיש דגים הוא: שאנו משולים לדגים שבאים לצודם מהמים וע"י כך נהרהר בתשובה. טעם נוסף הוא, שלא ישלוט בנו עין הרע ועוד טעמים רבים על כך.
  5. בסיום התפילה נהגו לנער את הבגדים ולהפוך את הכיסים, אחד מהטעמים לכך הוא להראות התנערות מהחטאים וזריקתם למים, כמופיע בתפילה "ותשליך במצולות ים כל חטאתם" ויהי רצון שנזכה להתנקות מהחטאים, אמן.