11 דברים שצריך לדעת לפני ראש השנה

ראש השנה הוא ׳יום ההכתרה׳ כביכול של בורא העולם. הקדוש ברוך הוא מולך על העולם כולו, וביום בו הוא ברא את העולם לפני 5,778 שנים, אנחנו נריע לו ונצהיר שוב ושוב שאנחנו מקבלים אותו כמלך עלינו ועל העולם כולו.

• ראש השנה הוא החג היחיד בשנה שנמשך יומיים ברצף, במהלכם אסור לעשות מלאכה, לנסוע ברכב או להדליק אש.
עם זאת, בראש השנה מותר להעביר אש מנר לנר או לכיריים, מותר לבשל לצורך 'אוכל נפש', וכל הלכותיו הם הלכות יום טוב, כפי שתמצאו במדריך הזה.

• ראש השנה הוא 'יום ההכתרה' כביכול של בורא העולם. הקדוש ברוך הוא מולך על העולם כולו, וביום בו הוא ברא את העולם לפני 5,778 שנים, אנחנו נריע לו ונצהיר שוב ושוב שאנחנו מקבלים אותו כמלך עלינו ועל העולם כולו.

• חכמנו זכרונם לברכה אומרים ש'מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה עד ראש השנה'. ביום הזה נקבע כמה כסף יהיה לנו בשנה הקרובה, אם נהיה רעבים או שבעים, בריאים או חולים חלילה, מי יחיה ומי ימות, למי תהיה שנה מהנה ומעצימה ומי יתמודד חלילה עם דכאונות וקשיים רבים. לכן כדאי להקדים ולהתפלל לקדוש ברוך הוא שיעניק לנו שנה טובה ומתוקה, שבה לא יחסר לנו כלום ותמיד נהיה שמחים ומאושרים לעבודתו יתברך.

• חשוב להתפלל גם על חברים, קרובים ועל כל עם ישראל. חכמנו זיכרונם לברכה מציינים שזו גם סגולה נפלאה שהתפילות שלנו על עצמנו יתקבלו לרצון: "המתפלל על חבירו, והוא צריך לאותו דבר – נענה תחילה".

• המצווה העיקרית שאנחנו צריכים לקיים בראש השנה היא תקיעת שופר. אפשר לתקוע בשופר ואפשר גם לשמוע מישהו אחר תוקע בו. צריך לשמוע לפחות '30 קולות' – שלושה מחזורים של תקיעות: תקיעה שברים תרועה תקיעה (תשר"ת), תקיעה שברים תקיעה (תש"ת) ותקיעה תרועה תקיעה (תר"ת). כל מחזור כזה מונה עשרה קולות.

• יש להקפיד שלא לשוחח בין התקיעות, מהרגע בו שומעים את התוקע מברך על תקיעת שופר, ועד שהתקיעות מסתיימות.

• כמו"כ חשוב להתפלל בראש השנה את כל התפילות: ערבית, שחרית, מוסף ומנחה. עדיף ורצוי להתפלל את כל התפילות במניין בבית הכנסת, ומי שאינו יכול יתפלל בביתו מתוך מחזור התפילה, ויצא לבית הכנסת לפחות לשמוע את קול השופר, או שיבקש שהתוקע יבוא ויתקע לו בשופר בביתו.

• שימו לב: בראש השנה יש נוסח שונה מעט לתפילות, ולכן צריך להקפיד להתפלל מתוך מחזור תפילה המיועד לראש השנה, או מתוך סידור שבו מובאת התפילה של ראש השנה. לא מומלץ להתפלל מסידור רגיל את תפילת השבת או החול כי בכך אי אפשר לצאת ידי חובת תפילה.

• נשים פטורות משמיעת קולו של השופר, אבל מותר להן לתקוע או לשמוע את קול השופר, ויש להן מצווה חשובה אם הן עושות כך.

• חכמנו זיכרונם לברכה לימדו אותנו שבראש השנה יש לעשות 'סימנים' לשנה טובה. לכן אנחנו אוכלים תפוח בדבש ומתברכים בשנה טובה ומתוקה, אוכלים ראש של דג או של כבש ומתברכים שנהיה לראש ולא לזנב, וכמו"כ ישנם סימנים רבים נוספים הנהוגים בקהילות שונות, וכל אחד יעשה כמנהג משפחתו וכפי שלבו חפץ. חשוב לזכור שאלו רק סימנים, ושהחלק הכי חשוב זה התפילה הקצרה שאנו מצרפים אליהם ומבקשים מהקדוש ברוך הוא שיברך אותנו בכל הברכות האמורות.

• אחר הצהרים של היום הראשון של ראש השנה הולכים ליד מעיין או מקווה מים, ואומרים את תפילת 'תשליך' בה אנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שישליך במצולות ים את כל חטאנו ויעניק לנו שנה של שפע וברכה, כשאנו נקיים מכל חטא ומכל עוון. מי שאין לו אפשרות לגשת למעיין או בור מים, יכול לומר תשליך אפילו בביתו על יד קערה או ספל עם מעט מים.