האם ראש השנה הוא חג גסטרונומי?

מה הם המאכלים המיוחדים שנקראים ״סימנים״ ומדוע אוכלים אותם דווקא בראש השנה? התשובות לפניכם.

1. בליל ראש השנה-ליל יום הדין, שהוא גם היום הראשון בשנה החדשה, אנו נוהגים לאכול בו מאכלים שונים, אשר מסמלים בשמם או בטעמם דברים טובים, שכל אחד מאיתנו רוצה לקבל בשנה הקרובה, ביחד עם הרצון לזכות בדין ולהנות משנה טובה ומתוקה!

2. המקור לאכילת חלק מהסימנים מופיע עוד בגמרא (הוריות י"ב) על כך שלסימן יש משמעות, שם מופיעים הסימנים, קרא (דלעת), רוביא (שעועית), כרתי (לוף), סילקא (סלק) ותמר.

3. בהמשך מביאים הגאונים ואחריהם הפוסקים, עוד סימנים נוספים, תפוח בדבש, ראש של דג או של כבש, רימון וגזר, בקהילות שונות הוסיפו את הסימנים כמו ריאה ועוד.

4. זמן אכילת הסימנים הוא, לאחר הקידוש נוטלים ידים, ומברכים על החלות ברכת המוציא ואוכלים, (רבים נהגו לטבול את החלה בדבש, בכל הימים שמראש השנה ועד לאחר סוכות) בשלב זה אנו ניגשים לאכול את הסימנים.

5. סדר אכילת הסימנים הראשונים, הוא לפי דיני קדימה בברכות, ולאחריהם כפי הרצון. בתחילה מברכים על המאכל, כולל ברכת "שהחיינו" כשצריך, אוכלים מעט, ואז אומרים את ה-"יהי רצון" המתאים לאותו מאכל, וכשלא צריך לברך, יאמר לפני האכילה. נדגיש שגם אלו שלא יכולים לאכול את הסימנים, יכולים להביט בהם ולבקש את ה-"יהי רצון". ישנם האמרים את ה-"יהי רצון" בשם ומלכות(יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו) ויש כאלו שאומרים ללא הזכרת השם (יהי רצון מלפני אבינו שבשמים).

6. המאכלים והבקשות עם אכילתם:
ברכת בורא פרי העץ על תפוח בדבש ולאחר טעימה אומר- יהי רצון… שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה.
על התמר- יהי רצון… שיתמו שונאינו ואויבנו.
על הרימון- יהי רצון… שירבו זכויותינו כרימון.
על רוביא (סוג שעועית)- יהי רצון… שירבו זכויותינו.
על סילקא (סלק)- יהי רצון… שיסתלקו אויבנו ושונאינו וכל מבקשי רעתינו.
על כרתי (לוף)- יהי רצון… שיכרתו שונאינו.
על דגים- שנפרה ונרבה כדגים.
על ראש דג או כבש- שנהיה לראש ולא לזנב.

7. צריך להזהר, שלא נאכל מאכלים נגועים בתולעים, או בחרקים למיניהם, ולכן כדאי מאד לבדוק את המאכלים שמצוי בהם הנ"ל וכן לקנות בכשרויות מהודרות.

8. ישנם מאכלים שונים שנהגו לא לאכלם: אגוזים- שמרבים ליחה המפריעה לתפילה וגם שהם בגימטריה חטא, וכן מאכלים חריפים או חמוצים במיוחד, וכן פרי שעדין לא בשל לגמרי.

9. ברבות השנים, הומצאו סימנים רבים ויצירתיים שלא מוזכרים כלל, אך ניתן לבקש עליהם את ה"יהי רצון" ללא הזכרת השם, כגון על סרדינים – שיסורו מאיתנו הדינים, שקדים- שנזכה לשקוד על התורה, קולה- שתשמע קול תפילותינו, טחינה- שתשמע תחינתינו, ועוד כיד הדמיון.

10. ביום זה במיוחד! מומלץ מאד להזהר שלא לכעוס או להקפיד אחד על השני או על הילדים, כדי שיהיה לנו לסימן טוב לשנה החדשה! (למרות שבכל השנה חובה עלינו להמנע מכך ורבות כתבו לנו חכמינו בגנות הכעס).

בברכת שנה טובה ומתוקה! ותחל שנה וברכותיה!