ללמוד מידות טובות מהכלב

מה השיב הרב יצחק זילברשטיין ליהודי שסיפר לו שהוא מפחד לצאת מביתו להתפלל בגלל הכלבים המשוטטים ברחובות העיר?

יהודי מבוגר שהתאלמן מאשתו הגיע לרבי יצחק זילברשטיין, רב שכונת 'רמת אלחנן' בבני ברק, ובפיו שאלה מעניינת.

"לפני זמן מה נפטרה עלי אשתי", סיפר היהודי לרב, "ובעקבות כך עברתי להתגורר בסמוך למקום מגוריה של בתי שעוזרת ומבשלת לי. הבעיה שאני גרתי כל ימי באזורים חרדיים, וכמעט לא קרה שנתקלתי מקרוב בכלבים. הבת שלי, לעומת זאת, מתגוררת באזור שונה, ורבים מהדיירים שם מגדלים כלבים בבתיהם ובחצרותיהם.

"מדי בוקר כשאני יוצא בשעת בוקר מוקדמת לתפילת שחרית בבית הכנסת, אני נתקל בשניים שלושה כלבים גדולים, ואני מתמלא פחד וחלחלה מפניהם. השאלה שלי, כבוד הרב, האם אני יכול לוותר על תפילה עם מניין בבית הכנסת, ולהתחיל להתפלל בבית, בגלל החשש שלי מפני הכלבים".

הרב יצחק זילברשטיין, סיפר את הסיפור הזה בפני שומעי לקחו בשיעור הקבוע שהוא מוסר בבית הכנסת השכונתי.

"אמרתי לו", מספר הרב זילברשטיין שליט"א, "בא נעיין קצת בדברי חכמנו זיכרונם לברכה על עניינו של הכלב.

"כתוב בתורה שאחרי שקין הרג את הבל, הוא הביע חרטה עמוקה והקדוש ברוך הוא גזר עליו עונש שיהיה נע ונד בכל העולם. קין חשש שאם הוא יהיה נווד יהרגו אותו אנשים או חיות, והקדוש ברוך הוא נתן לו 'אות' שתגן עליו מפני מי שיבקש להרע לו. אומרים חכמנו במדרש רבה: 'כלב מסר לו'. שואל החפץ חיים, הכלב אכן שומר על בעליו, ולכן הוא ניתן לקין  כדי לשמור עליו, אבל בתורה כתוב שהקדוש ברוך הוא נתן לו 'אות', כלומר סימן. איזה סימן זה כלב? מה הוא מסמן?

אלא מסביר החפץ חיים שהכלב אומר כל יום שירה לפני הקדוש ברוך הוא. והתנא רבי ישעיה התענה שמונים וחמש תעניות, כדי שיגלו לו מהשמים בזכות מה זכה הכלב לומר שירה לפני הקדוש ברוך הוא, הרי כתוב ש"הכלבים עזי נפש המה", שזו מידה מאוד מגונה. השיבו לו מהשמים שזכה הכלב בזכות כל שבזמן יציאת מצרים, כלבי השמירה של המצרים נמנעו מלפגוע בבני ישראל, כמו שכתוב "ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו" לכן זכו הכלבים לומר שירה לפני הקדוש ברוך הוא בכל יום.

"הכלב הוא סמל להכרת הטוב גם כי הקדוש ברוך הוא הכיר לכלב טובה, וגם כי הכלב עצמו מכיר טובה לבעליו, הוא נאמן לו מאוד ומוכן להציב את עצמו במצב של סכנה כדי לסייע לבעליו שמיטיב עמו ומאכיל אותו מדי יום.

"זה הסימן שהקדוש ברוך הוא נתן לקין. הכרת הטוב. שיידע שצריך להכיר טובה לכל מי שעשה לך טובה. לכן הכלב הוא 'אות'. הוא סמל ודוגמה למידה הטובה של הכרת טובה.

"אמרתי לאותו יהודי", מסיים הרב זילברשטיין את הסיפור, "גם אתה, כשאתה יוצא בבוקר לתפילה ורואה לפניך כלב, אלא תסתכל עליו כמו כלב שנובח ונושך, אלא תתבונן במה שהוא מסמל. תחשוב על זה שהקדוש ברוך הוא שולח לך סימן שתלמד ממנו. תתחזק בנושא הזה של הכרת טובה למי שגמל לך טוב, וכך לא תצטרך לחשוש מהכלבים".