להתחיל מבראשית

תלמיד בישיבת ׳נזר יהושע׳ לצעירים מתחזקים, קרא ׳שניים מקרא׳ של פרשת בראשית בעיצומו של הקיץ הלוהט

מחזה לא שגרתי נצפה בישיבת 'נזר יהושע' בבני ברק, בשבועות האחרונים. אחד מתלמידי הישיבה, בחור בן 14 וחצי, שבאחרונה החל את צעדיו הראשונים בעולם התורה, נצפה על ידי המשגיח כשהוא יושב בזמן 'בין הסדרים', אומר שניים מקרא ואחד תרגום.

המשגיח התקרב לעבר הבחור, ולתדהמתו ראה שבעל התשובה הטרי אומר כעת את ה'שניים מקרא' של פרשת בראשית.

בטון מרוכך ובנעימות ניסה המשגיח להסביר לבחור בעדינות שהכוונה שלו אמנם טובה מאוד, אבל המעשה לא כל כך נכון, כי עכשיו לא פרשת בראשית. "אנחנו כבר שקועים בעיצומו של ספר במדבר", הסביר לו המשגיח בעדינות.

אבל הבחור הצעיר לא הופתע: "כבוד הרב", הוא אמר, "אני יודע שעכשיו לא פרשת בראשית. אבל כשכן היינו בפרשת בראשית, אני עוד לא ידעתי בכלל על החיוב לומר 'שניים מקרא ואחד תרגום'. רק בשבוע האחרון שמעתי על כך, ולמדתי שאפשר להשלים עד סוף השנה את כל הפרשיות שלא אמרתי, אז אני עכשיו מתחיל לומר שניים מקרא מפרשת בראשית, ובעזרת ה', כשנגיע לפרשת 'וזאת הברכה', אני כבר אחזיק יחד עם כולם.

ועל כגון זה בכה רבי ישמעאל ואמר: "בנות ישראל נאות הן, אלא שהעניות מנוולתן".