שאם היו בני אדם מרגישים במתיקות ועריבות טוב התורה היו משתגעים ומתלהטים אחריה

דברים מדהימים מבעל ה"אור החיים" הקדוש בפרשת השבוע

"ואין טוב אלא תורה, שאם היו בני אדם מרגישים במתיקות ועריבות טוב התורה  היו משתגעים ומתלהטים אחריה ולא יחשב בעיניהם מלא עולם כסף וזהב למאומה כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם"  [אור החיים דברים פרק כ"ו]