בהחלטה אחת לרכוש את העולם הזה והעולם הבא

דברים מיוחדים ומחזקים את הלב בשיחה מיוחדת של הגאון הגדול רבי אהרון לייב שטיינמן שליט״א לפני צעירים מתחזקים

מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי אהרון לייב שטיינמן שליט"א הגיע לביקור בישיבה המיוחדת של ארגון 'אחינו' ונשא דברי חיזוק בפני הצעירים המתחזקים .

ראש הישיבה נשא דברים בהם חיזק את רוחם של הצעירים אשר קיבלו על עצמם להפוך את ימי הבטלה של החופש הגדול לימי חיזוק והתקרבות לבורא עולם. בדבריו אמר כי הם רוכשים לעצמם את העולם הזה ואת העולם הבא בהחלטה אחת נכונה: לחבוש את ספסלי הישיבה.

לביקור מרגש ומיוחד במינו, זכו למעלה ממאה הנערים הצעירים המתחזקים הלומדים בישיבת החופש הגדול בבני ברק, בסופה של שיחת החיזוק בקשו הצעירים הלומדים בתיכונים שאינם דתיים לשאול את ראש הישיבה שאלות הנוגעות להתלבטויות שונות העומדות בפניהם לקראת החלטתם המכריעה להיכנס אל שערי הישיבה הקדושה. השאלות היו בעיקר אודות לימודי חול, חיכוכים עם הורים, עניני פרנסה בעתיד ועוד שאלות הנוגעות ללימוד בישיבה קדושה.

 

"כאשר תדרוכנה רגליכם על שערי הישיבה הקדושה לא יהיו לכם שאלות" – סיכם ראש הישיבה ובירך את הנערים בברכת הצלחה רבה בדרכם החדשה.