ערד: מאה ילדים נכנסו השנה ללמוד בחינוך התורני

ארגון ׳מעלה׳ העומד לימין מאות משפחות מתחזקות מאזור ערד והסביבה, פועל גם בתחום רישום ילדים להורים אקדמאיים, וב״ה קוצרים פירות רבים.

השנה, לאחר עמל רב, נכנסו 100 ילדים ללמוד בגני הילדים ובבתי ספר התורניים, בהם יקבלו חינוך יהודי טהור. השנה נפתחה כיתה נוספת בתלמוד תורה לילדי המשפחות המתחזקות, אשר זכו זה מכבר לחסות תחת כנפי השכינה, על ידי ארגון 'מעלה'.

בגני הילדים שעומדים תחת הניהול של רשת הגנים 'מאור הדרום', מושקע יחס מיוחד לכל ילד וילד מהילדים הנ"ל ומשפחות רבות זוכות להתקרב לדרך ה' דרך חינוך ילדיהםץ

כחלק מעבודת הקודש שעורך ארגון 'מעלה', ניתנת התייחסות לכל משפחה, וערבי גיבוש וכנסים מיוחדים נערכים מעת לעת, על מנת להעצים את השפעותיו הברוכות של הארגון.