גמ"ח "תקיעת שופר"

שופר

לקראת ראש השנה: גובר זרם הפניות ל׳מפעל החסד׳ להזמנת בעל תוקע

.

כבר שנים מספר ש'מפעל החסד' הידוע של הרב מאיר שמעון ויינריך מבני ברק, מקבל פניות רבות ממשפחות חולים המרותקים למיטתם ואינם יכולים לבוא לבית הכנסת לתקיעת שופר.

 

"שילחו לנו בעל תוקע הביתה כדי שנוכל לצאת ידי חובצ תקיעת שופר", הם מבקשים. ב'מפעל החסד' כל בקשה מקבלת מענה מיידי. מתנדבת מטעמם, הגב' ורדיגר, מקבלת את כל שיחות הטלפון, הן של הזקוקים לשירות והן של אלו המעוניינים להתנדב.

יש אנשים שמשתמשים כבר שנים בשירות זה, שכן למרבה הצער, כל אותן שנים הם מרותקים למיטתם. כך בכל שנה ושנה הם מתקשרים לברר, האם גם השנה 'זוכרים' אותם ויגיעו כדי לתקוע להם בשופר.

אברכים יקרים נענים לבקשות – ומציעים את עצמם לבוא ולהתנדב. יש פעמים שאברך אחד הולך לתקוע בששה-שבעה מקומות, בשני הימים. במקרים רבים מדובר במרחקים לא קטנים או בחולים המתגוררים בקומות גבוהות.

קרה, ואחג המתנדבים הוצרך באחת הפעמים להיעזר בשירות זה. כלומר, במקום ללכת ולתקוע בבתי חולים – הוא שכב במיטה והוצרך שיתקעו עבורו. "עד שלא טעמתי את החסד הגדול הזה מצידו השני, לא ידעתי עד כמה גדולה זכות זו", וומוסיף:  "אחרי שטעמתי – אני חוזר להתנדבות קבועה".