למה זה מרגיש לי שהקדוש ברוך הוא אינו שומע את תפילתי?

אני מתפלל, מבקש, מתחנן, ו...כלום, כאילו לא דיברתי וביקשתי. אני מאמין שיש בורא לעולם, אבל רוצה להבין פעם אחת ולתמיד, למה הוא עושה לי את זה?

לא מעט אנשים מתמודדים עם הקושי המובא בכותרת המאמר הזה. מתפללים ומרגישים שהקדוש ברוך הוא לא שומע את תפילתם, שבעצם שום דבר לא השתנה ולפעמים המצב אפילו רק מחמיר.

יש כאן עוד שאלה בתוך הנושא הזה. הרי כתוב בספרים הקדושים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם כי הוא רוצה להיטיב לברואיו, אם כן איך ייתכן שאנשים רבים כל כך סובלים סבל רב. מה טוב בזה? למה הקדוש ברוך הוא עושה להם את זה?

הנושא הזה עמוק מאוד. אפשר לכתוב עליו ספרים שלמים ועדיין לא נצליח למצות אותו בצורה מספקת. הוא נוגע בכל שורשי האמונה היהודית, ולכן חשוב שלא נזניח אותו בצד, אלא ננסה להבהיר אותו עד כמה שאפשר לעשות זאת בקצרה ובצורה מתומצתת.

קודם כל יש לדעת שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו אהבה עזה, והוא רוצה רק לעשות לנו טוב. אבל לא תמיד אנחנו באמת יודעים מה טוב לנו, ופעמים רבות אנחנו חושקים בדברים שלמעשה הם רעים מאוד עבורנו.

עוד כלל צריך לדעת, והוא שאנחנו נמצאים עכשיו רק בדרך אל התחנה העיקרית. אנשים רבים טועים לחשוב שהעולם הזה הוא העיקר בחיים, ושהעולם הבא הוא רק מעין מקום שבו מאכסנים את הנשמות ה'משומשות', שכבר מתו מהעולם הזה.

זאת טעות קשה: העולם הזה הוא רק פרוזדור ודרך אל העולם הבא. כאן אנחנו רק אוספים צידה ומכינים את המקום שבו נשהה בעולם הבא. מי שמרבה לחטוא ולעשות מעשים רעים, מכין לעצמו מקום בגהנום חלילה, ומי שמרבה לאסוף מצוות ומעשים טובים מכין לעצמו בעולם הבא ארמונות פאר, עם תנאים מקסימליים שיגרמו לו להנאה רוחנית שאנחנו לא מסוגלים אפילו לדמיין אותה במחשבותינו.

אבל הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותנו, שהוא מתמלא רחמים עלינו כשהוא רואה שאנחנו מכינים לעצמנו חלילה חבילות של ייסורים בעולם הבא, הוא ממהר לשלוח לנו מעט יסורים כדי לכפר על החטאים. אם אנחנו נשוב אליו בלב שלם כמובן נפחית את משקל העברות ואלי אפילו נמחק אותן לחלוטין, תלוי במידת החרטה ועוצמת הקבלה לעתיד להימנע מאותו החטא.

כך או כך, חז"ל מלמדים אותנו דבר נוסף.  לפעמים הקדוש ברוך הוא מייסר גם צדיקים, כדי להגדיל להם את השכר לעולם הבא. כמו שנאמר בפסוק: "את אשר יאהב ה', יוכיח".

כעת, ודאי תוכלי להבין מדוע לא תמיד האבא שלנו שבשמים עושה את מה שאנו מבקשים ממנו בתפילות. זה לא נובע מרוע חס וחלילה, זה נובע רק מכך שהוא יודע בדיוק מה טוב עבורנו ומה יועיל לנו. כמו שאבא פיזי לא תמיד נותן לילדים שלו את כל מה שהם מבקשים, משום שהוא יודע מה טוב עבורם ומה לא. כל אבא יודע שלפעמים צריך למנוע מהילדים דברים שהם רוצים, משום שזה לא טוב עבורם, ולפעמים צריך להכאיב להם לצורך קבלת חיסון וכדו', כך גם אבינו שבשמים מתנהג איתנו. אם לא היה "מישהו למעלה" לא היה יכול להיות לעולם כה נפלא ומורכב, עולם העשוי ממיליארדים רבים של פרטים הפועלים בהרמוניה נפלאה ובסדר מופתי. אמונה שיש בורא ומנהיג לעולם היא דבר פשוט וברור למי שלא מנסה להתחמק מן האמת.