פתאום הלחמניה והבאגט נהפכו לרעל

יותר מהכל צריכים להזהר בימי הפסח מחמץ, אותה לחמניה טעימה במשך השנה נהפכת לרעל טהור ולמסכנת חיים, הצילו את חייכם והשמרו מחמץ‬