החיפזון מהשטן!

בפרשת כי תישא אנו לומדים על 'חטא העגל'. זהו אחד מרגעי השפל המביכים ביותר בהיסטוריה של עם ישראל. בני ישראל ראו שמשה שעלה לשמים אינו חוזר, והחליטו לייצר 'תחליף'. הם הסיקו מכך שמעתה לא יהיה מי שיקשר בינם לבין האלוקים, ולכן בחרו לייצר לעצמם אלוהים חדש, כי אבד הקשר עם האלוקים הישן כביכול.

 

רק עברו 40 יום ממתן תורה, מהרגע ההיסטורי שבו עם ישראל שמע את הקדוש ברוך הוא מדבר אליו מתוך האש, הנשמות שלהם פרחו מהגוף, והקדוש ברוך הוא החיה אותם מחדש. הם ראו את הקולות – מחזה מפעים שלא נראה קודם לכן וגם לא לאחר מכן, הם שמעו את קול השופר, ראו אש, עשן, ענן, ברקים, מופע אורקולי מרשים במיוחד, עם שיא הקדושה.

 

חכמנו זיכרונם לברכה אומרים שכשעם ישראל התייצב לפני הר סיני לקבלת התורה "פסקה זוהמתם". כל הטומאה נעלמה. כולם הפכו קדושים וטהורים. אפילו המומים הגשמיים התרפאו, העיוורים שבו לראות, החרשים התחילו לשמוע והאילמים יכלו לדבר.

 

לא עברו ארבעים יום, ובני ישראל חטאו בחטא השפל ביותר – עבודה זרה. לא רק שהם עבדו עבודה זרה לאלוהים אחרים שאינם מוכרים, אלא שהם יצרו בעצמם עגל מסכה, ואחרי שהם במו ידיהם ייצרו אותו, הם רקדו סביבו וצווחו באושר "אלה אלוהיך ישראל".

 

וכל זה קרה למה?

 

כי משה רבנו איחר לבוא בכמה שעות! כי כבר לא היתה להם סבלנות להמתין לראות למה הוא מאחר. האמת היא שהוא אפילו לא איחר, אלא היצר הרע גרם להם לחשוב שהוא איחר, ומרוב שהם היו להוטים למצוא לו תחליף מיידי, הם נפלו לכזה מעשה טפשי וחסר כל היגיון, לייצר עגל מטופש מזהב, ולחשוב שהוא יכול להחליף את האלוקים שדיבר אליהם מתוך האש, קרע להם את הים, הוציא אותם ממצרים, ואפילו באותם רגעים שהם התארגנו לייצר את העגל, עדיין הגן עליהם בענני הכבוד, והעמיד לרשותם את עמוד האש כדי להאיר להם בלילות.

 

ומה היה קורה אם הם היו לוקחים כמה שעות כדי לחשוב על המעשה שלהם?

 

לא היה קורה כלום. אם הם קצת היו משקיעים מחשבה במעשים שלהם, הם לא היו מתפתים לכזה מעשה חסר כל היגיון. אם הם היו מחכים כמה שעות, משה רבינו כבר היה מגיע וכל הבעיה היתה נפתרת מעצמה, אבל אפילו אם משה לא היה מגיע, אפילו אם ההמתנה לא פותרת את הבעיה, היא מאפשרת לך לחשוב על הפתרונות השונים, לראות מה הגיוני ומה סתם דחף רגעי וחסר כל היגיון שיש להתעלם ממנו ולהתגבר עליו.

 

ולמה אנחנו מדברים על זה עכשיו?

 

כי זה לא משהו שקרה לפני אלפיים שנה ונגמר. הבעל שם טוב הקדוש וצדיקים נוספים לימוד אותנו כלל מאוד מאוד יסודי בחיים: התורה היא נצחית. היא לא מספרת לנו סיפורים שקרו בעבר אלא מלמדת אותנו איך להתנהג היום, מחר ובכל זמן אחר.

 

חטא העגל מסופר בתורה לא רק כדי שנדע שאבותינו עשו שטויות, אלא גם כדי שנדע אנחנו בעצמנו ללמוד ממעשיהם, להפיק לקחים ולשפר את דרכינו.

 

מה אנחנו לומדים מחטא העגל???

 

אנחנו לומדים איך לא להתנהג. אנחנו לומדים שהחיפזון והדחף לעשות דברים בטווח המיידי, בלי להשקיע מחשבה, בלי להתבונן בהשלכות של המעשה – זהו דחף פסול.

 

יהודי שרוצה לעבוד את ה' כראוי, וכל אדם שרוצה לחיות חיים טובים בעולם הזה, צריך להימנע ככל יכולתו מהחלטות פזיזות ורגעיות. התנהלות כזאת היתה הגורם ללא מעט צרות, מלחמות, אסונות כבדים, התפרקות של משפחות, סכסוכים בין אחים ועוד הרבה מאוד השלכות גרועות של החלטות פזיזות וחסרות היגיון.