למה פורים נהיה קטן?

ביום ה-14 בחודש אדר א', מציינים ברחבי העולם היהודי 'פורים קטן', ולמחרת בט"ו באדר ראשון מציינים 'פורים קטן' בערים המוקפות חומה מימות יהושע בן נון.

מה זה פורים קטן? למה מציינים אותו? אילו הלכות נוהגות בו? והאם יש מצווה לשתות יין במהלכו?

ובכן פורים קטן הוא היום בו היינו חוגגים את חג הפורים אלמלא היתה השנה הזו מעוברת. כלומר, שנה שבה מופיעים בלוח העברי 13 חודשים במקום 12. הסיבה לכך שאנו מעברים את השנה היא בגלל שהתורה ציוותה עלינו שחודש ניסן בו אנו חוגגים את חג הפסח, יהיה בעונת האביב, ובגלל שחודשי הלבנה קצרים מעט, נוצר במשך הזמן פיגור אחרי חודשי החמה.

כך למשל אנו רואים להבדיל אצל המוסלמים שלוח השנה שלהם פועל רק לפי הלבנה ואינו מתאזן ב'שנה מעוברת' מדי פעם, שחודש הרמדאן נחגג אצלם בעונות שונות. פעם היה הרמדאן בעיצומו של הקיץ, עבר לחורף והיום מציינים אותו המוסלמים במקביל לחודש אב שלנו, שמגיע בימות הקיץ הלוהטים כמובן.

כאשר אנו מעברים את השנה אנו מציינים פעמיים את חודש אדר. "אדר ראשון", ו"אדר שני", או בקצרה "אדר א'" ו"אדר ב'".

חכמנו זיכרונם לברכה קבעו שהלכות הפורים וכל ההלכות הקשורות לחודש אדר יהיו נוהגות רק באדר השני, ולא באדר ראשון. לכן ימי הפורים שהם י"ד ו-י"ג באדר אינם נחגגים כימי הפורים, אלא רק באדר השני.

עם זאת, למרות שלא מקיימים את מצוות הפורים באדר ראשון, יש מעט הלכות שכן נוהגות גם ב'פורים קטן', אותו אנו מציינים כאמור באדר ראשון – ההלכות הללו הן שבפורים הקטן לא אומרים 'תחנון' בתפילה, וכן אסור להספיד את המתים או לצום. היו מחכמי ההלכה הגדולים שגם ערכו סעודה גדולה בפורים קטן, וזה מנהג יפה, אך הוא אינו חובה.