אוטובוס הדמים – מה זה אומר לנו???

כולנו הזדעזענו קשות לנוכח המראות המחרידים שניבטו אלינו מכלי התקשורת, שש נשמות טהורות נטשו את העולם הזה ועלו מעלה, כשהן מותירות אחריהן משפחות שבורות ורצוצות • גדולי ישראל מסבירים מה זה אומר לנו.

כל יהודי שיש לו אפילו רק קצת אמונה בקדוש ברוך הוא, יודע שאין מקרה בעולם, אין דבר שקורה בלי סיבה, וגם כשמתחוללת תאונה היא לא פוגעת במי שלא היה אמור להיפגע.

 

אין בכך כדי להוריד את האחריות ממי שאחראי לאסון הגדול, ובוודאי שאנחנו חייבים לשמור על החיים שלנו ושל אנשים אחרים, מבלי לזלזל בשמירה הזו אפילו לא לרגע אחד קטן, גם לא כשאנחנו מאוד ממהרים. חכמנו זכרונם לברכה מלמדים אותנו שהקדוש ברוך הוא "מגלגל זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב". כלומר אם אדם מסוים הרג בחוסר האחריות שלו בני אדם אחרים, הוא אינו יכול לרחוץ בניקיון כפיו ולומר "כך רצה הקב"ה". במקום זאת הוא צריך לחזור בתשובה על חטאיו החמורים, ולעשות כל אשר לאל ידו כדי לפצות את המשפחות שנפגעו פגיעה קשה כל כך.

 

אבל בואו נחזור רגע לשורות הפותחות את המאמר: שום דבר לא קרה בלי סיבה. אם הקדוש ברוך הוא סובב את האירועים כך שששה בני אדם יהרגו בתאונה, אם הקדוש ברוך הוא מביא עלינו גל של טרור שגבה מאיתנו את חייהם של יותר משלושים בני אדם, אם כל הזמן אנחנו שומעים על תינוקות שמתו מוות בעריסה, על ילדים שנהרגו בתאונות דרכים ועל אנשים צעירים שמתו ממחלות קשות – הוא מתכוון בין היתר גם אלי ואליך. הוא מתכוון לכל מי שמושפע מהאסון הזה, לכל מי ששומע עליו!

 

בעיתון 'יתד נאמן' (יום ג' ז' אדר תשע"ו) הובאו דבריהם של גדולי ישראל בעקבות אסונות קשים שקרו בזמן הזה וגם לפני עשרות שנים.

 

הרב הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן שליט"א, מנהיג הציבור הליטאי, הגיב לאסון הכבד שאירע באוטובוס הדמים, בקו 402 מירושלים לבני ברק: הקדוש ברוך הוא רוצה לעורר אותנו ורוצה שנחפשה דרכינו ונחקורה", אמר הרב בצטטו את הפסוק המפורסם המופיע בספר ישעיה "נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד ה'…"

 

הרב שטיינמן הוסיף עוד שהרי גם בזמן שהיו נביאים שקיבלו נבואות מה' יתברך, גם אז לא היינו מקבלים הסבר מפורט על כל אסון ואסון למה הוא קרה, למעט מקרים בודדים שבהם כן הודיע הקדוש ברוך הוא את דרכיו והסביר את מה שגרם לאסונות האלו.

 

אז מה עושים? במה מתחזקים? אומר הרב שטיינמן: בכל דבר טוב אפשר להתחזק. מי שרוצה יקבל על עצמו להתחזק בשמירת שבת, מי שרוצה יכול להתחזק בעניין של תפילה מעומק הלב, נתינת צדקה בכל יום, שמירת העיניים מראיית מראות לא ראויים, שמירה מוקפדת יותר על צניעות הגוף ועוד ועוד.

 

אבל, אומר הרב שטיינמן, יש תנאי אחד שההתחזקות הזאת תעזור – שאת הקבלה הטובה נקבל באמת, בכל הלב, ונקפיד לעמוד בה לאורך זמן, ולא רק סוג של מין התחזקות רפויה כזאת שלא תחזיק מעמד יותר מיומיים – שלושה.

 

במקרים של אסונות קודמים אמר הרב שך זצ"ל, כששאלו אותו איך קרו אסונות כבדים כאלו: התשובה לשאלה הזאת כתובה במפורש בתלמוד בבלי במסכת שבת דף ל"ג. הגמרא אומרת שם "בעוון נבלות פה", בגלל דיבורים של חוסר צניעות, בגלל זה באים אסונות כבדים שיהודים מתים בגיל צעיר, והקדוש ברוך הוא לא מרחם על היתומים והאלמנות כי הציבור הרחב נגוע בנושא הזה של ניבול פה, ודיבור שאינו ראוי.