שכר השתיקה

יחד עם זאת כדאי מאוד שנשמע סגולה מפורשת המובאת בגמרא (סנהדרין ז.) ומתבארת בספר "ברכי נפשי".

הגמרא שם אומרת, אשריו של מי ששומע חרפתו ונשאר אדיש ושתק, לפי שחלפו מעליו בשתיקתו מאה רעות וכו'.

וכשהגמרא אומרת כך, אפשר בהחלט ללכת לאורם של הדברים הללו ולהינצל. אמנם אנחנו מכירים את המילה "אדיש" מסיטואציות אחרות, אך הגמרא מגדירה בתיאור זה את מי ששומע חרפתו ושותק. ולאמיתו של דבר, האם מדובר במשימה כל כך קשה?! הרי וודאי עדיף, ופחות קשה, מלהיטלטל בדרכים מבית חולים אחד למשנהו ולהזדקק לשרותיהם של מומחים בארץ ובחו"ל. כשאדם נמצא בין רעיו וחבריו, שכניו ומכריו יותר קל לו להגיע למצב של שתיקה גם כשפוגעים בו, שהרי יש לו עניין להצטייר כטיפוס חיובי, מנומס ואדיב שאינו מגיב כל אימת שמישהו פוגע בכבודו. כיוון שהוא מתהדר במידה זו בפני חבריו, נעשה גם הניסיון יותר קל. הניסיון הקשה ביותר נמצא בבית פנימה עם האישה שאיתה חי במשך שנים, והילדים שגדלים וצומחים בתוך ביתו. שם, שבדרך הטבע יש פחות ניסיון של "מה יאמרו עלי" נחשף האדם במידותיו. אם יש בבית אדם שותק, הגם שאשתו מתפרצת עליו, בין באשמתו ובין שלא באשמתו, והגם שילדיו מוציאים אותו מהאיזון בהשתובבות שלהם ברגעי לחץ, אזי ברור למעלה מן כל ספק שגם הוא יהיה כאותו אדם שעליו מספרת הגמרא שהיה "אדיש" למחרפיו וניצול ממאה רעות.