טובה הארץ מאוד כמה טוב לחיות בארץ שלנו – אמת מארץ תצמח