הבבא סאלי הקדוש

מה עשה הבבא סאלי שבקבוק העראק עמד להסתיים? וכיצד אירע שהטבע השתנה אצלו פעם אחר פעם?

היום מציינים בארץ ובעולם את יום ההילולא של הצדיק הקדוש רבי ישראל אבוחצירא, הידוע בכינויו 'הבבא סאלי'.

32 שנים חלפו מאז נפטר הצדיק, ושמו עדיין נישא בהערצה עצומה בפי כל מי שזכה לראות את פניו הקדושות ולקבל את ברכתו.

למרות שעם ישראל זכה והתברך בצדיקים רבים, קדושים וטהורים, מכל העדות ומכל החוגים, הבבא סאלי נחשב ליחיד ומיוחד בדורות האחרונים, וכולם מודים ומהללים פה אחד את גודל קדושתו העצומה.

אנשים שהיו נוכחים בביתו של הבבא סאלי הקדוש והשתתפו בסעודות שהיה עורך מעת לעת, מספרים שהיה  מחלק עראק לסועדים, והיה עוטף את הבקבוק במגבת, ומוזג כוסות מלאות בזו אחר זו, כמות גדולה במיוחד של עראק מבקבוק אחד.

סיפר לי יהודי ששמע מאדם שסעד פעם בבית הבבא סאלי סעודת מלווה דמלכה במוצאי שבת קודש. הבבא סאלי חילק לחמניות לכל הנוכחים, וכשראה שבארגז נותרו לחניות אחדות ועדיין יש סועדים רבים שלא קיבלו לחמניה, לקח מגבת, כיסה את הארגז ושלף ממנו לחמניה לכל סועד.

את המופתים והניסים העצומים הללו היה הבבא סאלי עושה מבלי להתרגש, ומבלי לייחס לכך חשיבות כלשהי. זאת, משום שהטבע היה נתון תחת שליטתו. בגודל קדושתו העצומה, הוא זכה להיות בדרגה שבה הקדוש ברוך הוא הפקיד בידיו את הכח לשנות את הטבע של העולם כרצונו, וכשהיה רוצה שמלחמנייה אחת יהיו שתים, כרצונו כן היה.
רבים נוהגים לשוחח על קדושת הבא סאלי, ולספר על הניסים הגדולים שעשה, אבל חשוב לזכור שהכוחות האלו לא ניתנו לו בירושה מאבותיו הקדושים, ובוודאי שהוא לא מצא אותם ברחובה של עיר. הבבא סאלי זכה להגיע לדרגה עצומה כזאת של קדושה בזכות שהשקיע את כל כוחותיו בכל רגע מהיממה, בלעשות את רצון ה'.

נכדי הבבא סאלי מספרים שהיה ישן על כסא בלילה, ומעולם לא עלה על מיטתו כדי לישון. בחורף היה ישן ללא שמיכה, ובקיץ היה מתכסה בשמיכה עבה. שאלו אותו מדוע הוא נוהג כך והשיב שבחורף הוא ישן בלי שמיכה כדי שיהיה לו קר ולא יוכל לישון זמן רב מדי, ומאותה הסיבה הוא מתכסה בשמיכה עבה בקיץ, כדי שלא יוכל לישון זמן רב, בגלל החום העז.

ולמה לא רצה הבבא סאלי לישון יותר מדי? כי הוא רצה להספיק לעסוק עוד בתורה. חבל היה לו לוותר על כל רגע מהחיים שלו. כשיש אפשרות ללמוד תורה ולקיים מצוות, כשאפשר לרוץ להתפלל, למה להמשיך לישון?

זו היתה מסכת חייו של הצדיק הקדוש שנולד ביום הראשון של ראש השנה בשנת תר"ן (1889) ונפטר ב-ד' שבט תשמ"ד (1984).

ומה אנו לומדים ממעשיו ומחייו המופלאים?

אנו לומדים לימוד יסודי מאוד: כשאדם משקיע את כל כוחו ומרצו בלעשות את רצון ה', כשאדם מצניע את מעשיו הטובים ואינו מחפש כבוד או שכר בעולם הזה, הוא זוכה להגיע לדרגות עצומות בקדושה והטבע כולו הופך כפוך לו ולרצונו הטהור.