ד"ר עופר גרליץ: הייתי מעדיף לשבת ללמוד יומם ולילה

 יתוש קדמך