הנרות שהאירו את נשמתו של הנבל

מצוות הדלקת נר חנוכה גדולה כל כך, עד שאפילו אנשים שפלים במיוחד זוכים שנשמתם מאירה כלפיד אש בזמן שהם מקיימים את המצווה הנפלאה הזאת.

יחזקאל היה אדם רע מעללים, צר עין, נקמן ותככן. בעיירה בה התגורר, בפולין שלפני למעלה ממאתיים שנים, ידעו כולם שכדאי להתרחק מיחזקאל, וכל המרבה להתרחק, הרי זה משובח.

הוא לא החמיץ אף הזדמנות כדי להציק לאחיו היהודים. בכל עת מצוא היה ניגש לתחנת המשטרה הקרובה, ומסית את השוטרים נגד יהודי העיירה. "פלוני מזקק אלכוהול ללא רישיון, ואלמוני מעלים מיסים", היה מלשין ומעליל, והשוטרים היו יוצאים ועוצרים מכל הבא ליד.

כשהגדיש יחזקאל את הסאה, והתושבים היהודים הרגישו שהם כבר לא מסוגלים עוד לשאת את ההצקות שלו, האספו כולם בביתו של אחד התושבים, וטיכסו עצה כיצד להיפטר מיחזקאל הרשע. לאחר דין ודברים החליטו: בחג החנוכה הקרוב, שחלק מתושבי העיירה ייסעו לחצרו של האדמו"ר רבי אלימלך מליזענסק, כדי לראות אותו בעבודת הקודש, כשהוא מדליק את נרות החנוכה, הם יספרו לו לאחר מכן על מעלליו של יחזקאל הרשע, ויבקשו מהרבי שיקלל אותו.

חג החנוכה הגיע: נציגי העיירה מסתופפים בצלו של הרבי מליזענסק. לאחר הדלקת הנרות ואמירת המזמורים הם ניגשים אל הרבי ומספרים לו על יחזקאל הרשע המתגורר בעירם, ונוהג להציק להם מאוד ולהעליל עליהם עלילות אצל השלטונות.

רבי אלימלך שאל לשמו של אותו יהודי ולשם אמו, וכשאמרו לו הוא נזף בתלמידיו: "מה אתם רוצים מהאיש הזה? הרי נשמתו מאירה בעולמות העליונים כמו לפיד אש".

נדהמו החסידים מדברי האדמו"ר. איך ייתכן שאדם שפל כזה זוכה לדברי שבח כאלו מהאדמו"ר? איך ייתכן שהנשמה שלו מאירה בעולמות העליונים, אם כאן בעולם הזה הוא אינו עושה דבר מלבד להציק לאחיו היהודים?

כעבור תקופה חזרו התלמידים והתלוננו אצל הרב על היהודי שמציק להם. הרב שאל שוב לשמו וכשאמרו לו את השם, קילל אותו קללה נמרצת שהתקיימה בתוך זמן קצר.

שאלו התלמידים את הרבי: איך זה שבפעם הראשונה אמרת לנו שהנשמה של היהודי מאירה בעולמות העליונים וכעת אתה מקלל אותו בלי להסס?

השיב האדמו"ר: "באותו הזמן הוא הדליק נרות חנוכה, והמצווה הזאת גדולה כל כך עד שהנשמה שלו האירה את העולם כולו. אבל אחרי שעבר החנוכה, והאיש המשיך במעשיו השפלים להציק ולרדוף יהודים בלי סוף, לא היתה לי ברירה אלא לקלל אותו".